Analiza procesu gięcia stalowego płaskownika za pomocą giętarki trójrolkowe

W artykule zaprezentowano rezultaty analizy procesu gięcia profilu stalowego w postaci płaskownika na giętarce trójrolkowej. W części teoretycznej zawarte zostały obowiązujące modele matematyczne opisujące zależność przemieszczenia górnej rolki giętarki w kontekście wymaganego promienia gięcia kształtowanego profilu. W dalszej części przedstawiony został sposób szacowania przemieszczenia rolki z uwzględnieniem współczynnika korekcji. Wyznaczono teoretyczne promienie gięcia dla określonych wartości przemieszczeń rolki. Na tej podstawie opracowano krzywą doświadczalną, na podstawie której można odczytać wartość przemieszczenia rolki dla pośrednich wartości promienia gięcia.

Autorzy:

dr inż. Paweł Lonkwic, dr inż. Ireneusz Usydus

11-18 LONKWIC na www

W tej samej kategorii

pl_PLPolish