Gorąco polecamy zimowe wydanie naszego Kwartalnika!

Pomimo pewnych przeciwności losu dotrwaliśmy do zakończenia 2020 roku. Nie był on zbyt łaskawy gdyż „zaoferowano” nam w nim pandemię i związane z nią ograniczenia, praktycznie we wszystkich sferach naszego życia. Nie ominęły one także naszego kwartalnika i z tego powodu w mijającym roku ukazały się tylko trzy wydania.

 

 

Tradycyjnie już w naszym kwartalniku zamieszczamy artykuły zawierające rezultaty badań zrealizowanych przez naszych Czytelników. To wydanie zawiera cztery takie artykuły. Pierwszy z nich, z dziedziny metrologii, zawiera  autorską procedurę pomiaru stożków na współrzędnościowej maszynie pomiarowej – zagadnienia z pozoru łatwego, jednak w praktyce przysparzającego pewnych problemów.

 

Brona talerzowa Henryk Batyra Maszyny Rolnicze; fot. henryk.com.pl 

 

W drugim artykule przedstawiono rezultaty działań optymalizujących proces technologiczny realizowany w produkcji maszyn rolniczych. Zmiany w operacji spawania, wspomagane nowym oprzyrządowaniem technologicznym, pozwoliły uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zaproponowane zmiany zostały wdrożone do praktyki produkcyjnej.

Trzeci artykuł to opis rezultatów badań eksperymentalnych dotyczących zastosowania cieczy jonowej jako płynu chłodząco-smarującego w operacjach obróbki skrawaniem. Uzyskane wyniki potwierdziły celowość takiego wykorzystania tego innowacyjnego medium, chociaż z pewnymi ograniczeniami.

Czwarty artykuł zawiera ciekawe rezultaty badań dotyczących wpływu różnych rodzajów obróbki wykończeniowej elementów wykonanych ze stopu magnezu na biokompatybilność naniesionych na nie powłok. Zwracam uwagę na fakt, że badania były zrealizowane przy czynnym udziale studentów.

 

Targi TOOLEX; fot. Expo Silesia

 

Zamieszczamy również informacje dotyczące imprez wystawienniczych, które odbyły się mimo wszystkich przeciwności. Brak jest natomiast zapowiedzi imprez tego typu, które mają odbyć się w najbliższej przyszłości, gdyż ich organizatorzy nie bardzo wiedzą czego w tym czasie można oczekiwać.

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami producentów narzędzi (ISCAR i MITSUBISHI MATERIALS) o nowych wdrożeniach materiałowych, a także oprzyrządowania (SCHUNK), firmy prezentującej ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne uchwytu tokarskiego.

 

Podsumowując powyższe uwagi dotyczące bieżącego wydania naszego kwartalnika wyrażam nadzieję, że znajdą w nim Państwo interesujące treści, które choćby na chwilę pozwolą zapomnieć o istniejących zagrożeniach.

Pomimo wspomnianych na wstępie ograniczeń życzę PT Czytelnikom w pierwszej kolejności spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, a w tym nadchodzącym 2021 roku pomyślności, zarówno w życiu prywatnym jak również w działalności zawodowej i społecznej. Kolejnymi wydaniami naszego kwartalnika będziemy starali się w osiągnięciu tego pomagać.

Prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

W tej samej kategorii

pl_PLPolish