Jak wyglądał rynek pracy w 2021 roku?

Trudny okres pandemiczny, dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna kraju i świata, a także pogłębiające się braki kadrowe i materiałowe – to tylko niektóre z czynników, mające bezpośredni wpływ na to, jak wygląda aktualna sytuacja z perspektywy przedsiębiorców. Jaki był rok 2021 na rynku pracy? Na te pytania odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes międzynarodowej grupy firm Smart Work, specjalizującej się w usługach pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy, opieki medycznej, porządkowych, budowlanych oraz szwalniczych

Dla wielu polskich przedsiębiorców działających w różnych branżach 2021 rok nie należał do najłatwiejszych. Wciąż panujące pandemiczne obostrzenia, problemy z płynnością prowadzonych biznesów, nasilające się zjawisko rynku pracownika i idący za tym problem z zapełnianiem braków kadrowych w Polsce to tylko niektóre z problemów, z jakimi musiał mierzyć się pracodawca. Co jeszcze działo się na rynku pracy w roku 2021?

Jak mówi Mariusz Hoszowski ze Smart Work, w tym czasie pogłębił się nie tylko problem z uzupełnianiem kadr pracowniczych rodzimymi pracownikami, ale także tymi, przybywającymi ze wschodu:

 

– Kwestia dostępności pracowników wygląda od pewnego czasu zdecydowanie gorzej, co spowodowane jest ruchami migracyjnymi na zachód. Jako firma specjalizująca się w usługach pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy zauważaliśmy ten problem jeszcze przed wybuchem pandemii, jednak Covid-19 przesunął całe zjawisko w czasie – ze względu na zamkniecie granic. W momencie poluzowania reżimów sanitarnych, nastąpiła wzmożona migracja pracowników ze wschodu na zachód, co stało się bardzo odczuwalne między innymi w branży budowlanej i wykończeniowej.

Plusy i minusy 2021

Choć w 2021 roku wciąż panowała niepewna sytuacja epidemiologiczna, mimo wszystko można było dostrzec plusy całej tej sytuacji. Jednym z nich było pozostanie na czas lockdownu zagranicznych pracowników w naszym kraju:

W 2021 roku największą część pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy stanowili Ukraińcy, potem Białorusini – ze względu na panującą tam sytuację polityczną. W dalszej kolejności byli to Gruzini i w mniejszej ilości Azjaci. Choć ci emigranci zaczęli w okresie lockdownu wyjeżdżać, po pewnym czasie zorientowali się, że u siebie nie będą w stanie zarabiać tak jak w Polsce, będąc tak samo ograniczeni obostrzeniami. Zdecydowali się więc wrócić do naszego kraju na całą zimę – niekiedy nawet nie odwiedzając pozostawionych w kraju rodzin na święta. Przyczyniło się to do uchronienia zakładów pracy przed okresem przestoju. – mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

W roku 2021 byli też poszkodowani – najmocniej ucierpiała branża HoReCa – na czas lockdownów, firmy z tej gałęzi musiały wstrzymać swoją działalność, co przyczyniło się do upadku sporej części z nich.

Co więcej, w 2021 roku zaobserwowano także rosnące wymagania pracowników i równoległe zwiększenie kosztów zatrudnienia. Jest to związane z podniesieniem od 1 stycznia 2021 roku płacy minimalnej do 2800 zł brutto.

Prognozy na przyszłość

Czy tendencje zaobserwowane w 2021 roku utrzymają również i w 2022? Jak wyjaśnia Mariusz Hoszowski, trudno na razie ustalić wpływ na rynek pracy regulacji dotyczącej uelastycznienia rynku pracy dla cudzoziemców z krajów partnerstwa, która wchodzi na początku 2022 roku:

Dzięki niej, mają być wydawane oświadczenia o powierzeniu pracy, które będą ważne przez rok i możliwe do przedłużenia na czas kolejnego okresu. To z kolei pomoże zniwelować problemy z uzyskaniem kart pobytu i tak zwanych zezwoleń wojewódzkich na pracę, które dotychczas ograniczały dostępność pracowników. Obecnie obowiązują przepisy, które pozwalają pracować osobom ze wschodu do końca stanu epidemiologicznego. Przez to wielu pracowników pozostaje do dyspozycji pracodawców mając nieważne wizy, ale na mocy tego prawa. Gdy stan epidemiologiczny zostaje odwołany, ogromna część pracowników może po prostu zniknąć.

Istotną rolę również odegrają agencje pracy i firmy outsourcingowe, które – rozumiejąc dynamikę i kierunek procesów – odpowiednio reagują na zachodzące zmiany oraz mogą zapewnić pracodawcom kompleksową obsługę: – Funkcjonowanie naszej firmy w kilkunastu krajach Europy i Azji oraz zdobyte doświadczenie stanowi o tym, że jesteśmy w stanie łagodzić skutki aktualnie zachodzących procesów i opracować odpowiednie strategie działań dla pracodawców z różnych branż.

pl_PLPolish