Kolejne wydanie naszego Kwartalnika

Czas szybko i nieubłaganie mija. Dopiero żegnaliśmy stary rok, a mamy już prawie kwartał nowego za sobą.  Wydarzyło się w tym czasie sporo i to zarówno o zabarwieniu pozytywnym jak i negatywnym. Do pozytywów z pewnością zaliczyć należy malejące zagrożenie tym małym paskudnym wirusem, a do negatywów – to co się dzieje za naszą wschodnią granicą.

 

Dzięki zmniejszającemu się zagrożeniu epidemiologicznemu do normalności zaczynają wracać imprezy naukowe, naukowo-techniczne i wystawiennicze. Będzie więc o czym pisać w naszym kwartalniku, gdyż tak jak dotąd chcemy w nich czynnie uczestniczyć. W tym wydaniu są już zapowiedzi zbliżających się imprez tego typu. Tak więc, jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu to odbędą się tego typu imprezy w Kielcach, Poznaniu i Bydgoszczy, o których informacje znajdziecie Państwo w numerze.

 

 

Jak zawsze wydanie zawiera kilka ciekawych artykułów naukowych. W pierwszym z nich grono młodych Autorów, wspieranych przez doświadczonych naukowców najmłodszej polskiej politechniki przedstawiło rezultaty badań dotyczących obróbki tworzyw konstrukcyjnych za pomocą strugi wodnościernej. Ze względu na swoje liczne zalety jest ona coraz częściej wykorzystywana w procesach wytwarzania.

Autorzy drugiego artykułu to także mieszanka młodości i doświadczenia. W swoim artykule przedstawili Oni rozważania dotyczące obciągania ściernic ze spoiwem metalowym. Jak każde narzędzia także i takie ściernice wymagają „ostrzenia”, a specyficzny rodzaj spoiwa powoduje, że tradycyjne metody obciągania ściernic nie mogą być w tym przypadku stosowane. Rozważania zweryfikowane zostały eksperymentem, którego rezultaty także zawiera artykuł.

W trzecim także interesującym artykule Autorzy przedstawili rezultaty badań mających na celu zwiększenie efektywności obróbki skrawaniem (toczenia). Zawarta jest w nim analiza porównawcza powierzchniowych efektów obróbki różnymi ostrzami. Wykazano, a właściwie potwierdzono, że dobór ostrza skrawającego to bardzo ważny element projektowania procesów obróbki.

Autorzy czwartego artykułu to międzynarodowe grono doświadczonych naukowców. Przedstawiono w nim nabierające coraz większej wagi zagadnienia ekologiczne procesów wytwarzania. Wskazano miejsca w procesach technologicznych gdzie tego typu zagrożenia mogą powstawać, przytoczono także sposoby minimalizacji ich skutków. Artykuł zawiera także metodę pozwalającą na ilościowe oszacowanie tych negatywnych najczęściej skutków.

Tradycyjnie też zamieszczamy informacje czołowych przedstawicieli producentów narzędzi i pomocy warsztatowych o ich najnowszych osiągnięciach. W tym zakresie zwracam uwagę na informację o jubileuszu 30-lecia firmy Iscar Polska, z którą nasz Kwartalnik od wielu lat owocnie współpracuje. W wydaniu znajdują się także opracowania dotyczące organizacyjnej sfery procesów wytwórczych, a także liczne informacje bezpośrednio i pośrednio związane z tematyką wiodącą naszego Kwartalnika, a więc obróbką metalu. Zachęcam zatem do lektury.

 

Jak zaznaczyłem na początku wszystko powoli zaczyna wracać do normy i oby ta tendencja była trwała, czego w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę wszystkim PT Czytelnikom i autorom zawartości wydania.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

W tej samej kategorii

pl_PLPolish