Kwartalnik Naukowo-Techniczny OBRÓBKA METALU 1/2022