Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu 2/2015