Kwartalnik Naukowo-Techniczny OBRÓBKA METALU 2/2022