Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu 4/2019