„Obróbka Metalu”

„Obróbka Metalu” jest jednym z wiodących w kraju czasopism branży obróbki i przetwórstwa metalu. Od pierwszego numeru naszego kwartalnika dokładamy wszelkich starań, by prezentowane na jego łamach informacje w najpełniejszy sposób przedstawiały najważniejsze branżowe fakty – zarówno w obszarze badań naukowych, jak i rynkowych nowości i trendów.

Zakres tematyczny, redakcja oraz forma przekazu prezentowane na łamach Czasopisma sprawiają, iż każdy numer „Obróbki Metalu” spotyka się z zainteresowaniem naszych Czytelników – profesjonalistów branży mechanicznej, inżynierów, konstruktorów, technologów i przedsiębiorców.

Lata pracy nad naszym Kwartalnikiem pozwoliły na ugruntowanie marki naszego Tytułu, ale także na wypracowanie prezentacji treści, poglądów i informacji na jego łamach w sposób, który w najwyższym stopniu odpowiada na zapotrzebowanie ze strony Czytelników.

„Obróbka Metalu” jest stałym Partnerem oraz Patronem Medialnym najważniejszych i największych wydarzeń targowo-wystawienniczych w kraju.
Towarzyszymy Państwu podczas spotkań m.in. w Poznaniu, Sosnowcu, Kielcach, Krakowie, Bydgoszczy, Warszawie, ale także na licznych konferencjach naukowych i spotkaniach eksperckich.

W każdym numerze naszego Czasopisma znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Jesteśmy tytułem naukowo-technicznym, a nasze łamy otwarte są dla wszystkich pracowników naukowych, praktyków oraz studentów kierunków technicznych. Publikacje na naszych łamach poprzedzone są procesem recenzji, który opiera się na poniższych zasadach:

  • Nadesłane teksty artykułów poddane są ocenie pod względem formalnym i tematycznym. Oceny dokonują Redaktorzy działowi, którzy następnie typują dwóch niezależnych Recenzentów – spoza członków Redakcji i Rady Programowej OM.
  • Prace recenzowane są w sposób poufny i anonimowy – Recenzent nie zna Autora pracy, a Autor nie wie kto recenzuje daną pracę. Nadesłane artykuły nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi Autor.
  • Recenzja zostaje opracowana na formularzu recenzji i ma formę pisemną, która kończy się sugestią
    o dopuszczeniu, bądź nie, artykułu do publikacji. Autorzy są informowani o wynikach recenzji.
  • Lista recenzentów opublikowanych w danym roku zamieszczana jest w ostatnim zeszycie każdego rocznika lub pierwszym następnego roku.

pl_PLPolish