Nowe artykuły naukowe w naszym portalu

Prenumeratorzy oraz stali obiorcy naszego Kwartalnika w najnowszym numerze “Obróbki Metalu” znajdą szereg artykułów naukowych i technicznych. Dziś udostępniamy część z nich także w naszym portalu i zachęcamy do lektury!

 

 

Do oceny jakości obróbki zrealizowanej w procesach wytwórczych niezbędne są pomiary wielkości, które mogą stanowić kryteria oceny. Dokładność tych pomiarów zależy, m.in. od dokładności skalowania. W artykule przedstawiono nową, oryginalną procedurę skalowania czujnika tensometrycznego umożliwiającego precyzyjne określenie wartości naprężeń jakie zostają w warstwie wierzchniej po obróbce. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna wykazała poprawność procedury oraz pełną jej przydatność w badaniach technologicznych.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule pt. “Skalowanie czujnika tensometrycznego za pomocą funkcji nieliniowej z wymuszeniem w wybranym punkcie jego charakterystyki” autorstwa dr. inż. Ryszarda Filipowskiego, dr inż. Anny Arasimowicz, dr. inż. Zbigniewa Lechniaka oraz dr. hab. inż. Józefa Zawory.

 

 

Przegląd metod wytwarzania wykorzystujących technikę przyrostową to temat artykułu pt. “Miejsca technik przyrostowych w procesach wytwórczych”, którego autorami są prof. dr hab. Michał Styp-Rekowski, prof. Ivan L. Oborsky, dr hab. Maciej Matuszewski oraz prof. Oleg Polishchuk. Dynamiczny rozwój tych metod spowodował znaczne rozszerzenie obszaru ich stosowania. Przedstawiono także tworzywa konstrukcyjne, które w tych metodach są używane. Na podstawie przykładowych aplikacji i uzyskanych rezultatów można wnioskować o szybkim rozwoju tych metod.

 

 

 

Obciąganie ściernic diamentowymi obciągaczami wirującymi staje się obecnie podstawowym sposobem kształtowania właściwości skrawnych czynnej powierzchni ściernic (CPS). Ten sposób obciągania umożliwia profilowanie, ostrzenia i czyszczenie czynnej powierzchni ściernicy (CPS) z produktów szlifowania, a szczególnie przydatnym jest do kształtowania tej powierzchni w produkcji wielkoseryjnej, masowej i szlifowaniu szybkościowym. W artykule autorstwa dr. hab. inż. Marcina Gołąbczaka oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja Gołąbczaka  “Budowa, zastosowanie i wytwarzanie diamentowych obciągaczy wirujących” przedstawiono zalety tego sposobu obciągania ściernic w porównaniu do innych sposobów obciągania, np. diamentowymi obciągaczami ostrzowymi, wygniatania twardą rolką, obciągania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną itp.

 

 

 

W trzecim numerze ubiegłorocznych wydań Kwartalnika “Obróbka Metalu” przedstawiliśmy zasady działania pneumatycznych oczyszczarek kabinowych. W najnowszym wydaniu dr hab. inż. Kazimierz Woźniak prezentuje przykłady rozwiązań konstrukcyjnych tych obrabiarek, które umożliwiają realizowanie obróbki strumieniowo-ściernej. Dzięki swoim licznym zaletom, obróbka którą opisywane obrabiarki realizują, jest coraz częściej stosowana, obserwuje się więc próby jej zautomatyzowania. Więcej w publikacji pt. “Współczesne pneumatyczne kabinowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne”.

 

Wszystkie artykuły znajdą Państwo w zakładce: https://obrobkametalu.tech/artykuly-techniczne/

 

W tej samej kategorii

pl_PLPolish