Nowy numer Kwartalnika “Obróbka Metalu” na wiosnę

Pierwsze tegoroczne wydanie naszego kwartalnika ukazuje się podczas ciągle panującej epidemii wirusa. Przez taki malutki złośliwy organizm biologiczny wszelkie, nawet ogromne organizmy gospodarcze funkcjonują dużo wolniej i mniej efektywnie niż w czasach stabilnych. To spowolnienie ma także swoje odbicie w prasie, zarówno technicznej, naukowo-technicznej, a także naukowej. W większości przypadków firmy produkujące artefakty niezbędne we wszelkich praktycznie sferach działalności człowieka, jak również te, które zajmują się ich dystrybucją swoje wysiłki kierują głównie na utrzymanie dotychczasowej pozycji, a nie na rozwój, i jest to w pełni zrozumiałe.

 

Zaawansowane obrabiarki i postęp w cyfryzacji produkcji zwiększają zapotrzebowanie na frezy baryłkowe

Taka sytuacja znajduje swoje odbicie także w naszym kwartalniku – mniej jest bowiem informacji o nowych wytworach zarówno w sferze materialnej jak i koncepcyjnej. Tym nie mniej w numerze znajdziecie Państwo tradycyjnie artykuły naukowe, opracowane przez naszych stałych współpracowników, informacje z zakresu imprez wystawienniczych, które w ograniczonym zakresie, często też w zmienionej formie, ale jednak odbywają się. Są także nowości z zakresu narzędzi, oprzyrządowania a także rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej obróbki tworzyw konstrukcyjnych.

 

Przykładowe cięcie łukiem plazmowym z wydłużonym wyjściem

Pierwszy z artykułów dotyczy operacji przecinania plazmowego. Jest to metoda na razie zaliczana jeszcze do metod niekonwencjonalnych. Jak przekonują Autorzy opracowania, dzięki swoim licznym zaletom staje się coraz powszechniej stosowana dlatego wieloaspektowe badania tej metody są jak najbardziej potrzebne.

 

                                                                    Uproszczone modele chropowatości

W drugim artykule zawarte są rozważania dotyczące chropowatości, a więc zagadnienia dosyć znanego jednak jego Autorzy rozpatrują je w odniesieniu do mikroelementów i to zarówno ich wytwarzania jak i użytkowania. Obserwując postępy w miniaturyzacji mechanizmów wydaje się, że jest to zagadnienie bardzo aktualne.

 

Element z oznakowaniem alfanumerycznym i mozaikowym wykonanym laserowo

W trzecim opracowaniu zawarto syntezę wiadomości dotyczących znakowania stosowanego w działaniach w technosferze. Coraz większy zakres wykorzystywania tych zabiegów, zarówno w odniesieniu do maszyn oraz ich elementów, spowodował znaczny postęp w tym zakresie. W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania różnych rodzajów znakowania w procesach wytwórczych oraz w ich logistyce.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu prowadzącego tłocznika z wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Kolejny, czwarty artykuł zawiera analizę dotyczącą wykorzystania tworzyw sztucznych w budowie narzędzi stosowanych w operacjach obróbki plastycznej. Zarówno technika obróbki plastycznej jak i tworzywa sztuczne to dziedziny, których obserwuje się dynamiczny rozwój, a więc połączenie ich powinno w praktyce przynieść duże korzyści, co właśnie sugeruje lektura tego artykułu.

 

INNOFORM 2021

Jak już wcześniej wspominałem, epidemia w pewnym czasie praktycznie wstrzymała wszelkie działania w sferze wystawienniczej. Wraz z nadchodzącą wiosną obserwuje się pewne ożywienie nie tylko w naturze lecz także we wspomnianej sferze. Wydanie, które oddajemy do rąk Państwa zawiera informacje o pierwszych imprezach tego typu, a więc będą to: INNOFORM w Bydgoszczy, ITM w Poznaniu oraz STOM w Kielcach. Mimo istniejących trudności organizatorzy przewidują ich zorganizowanie, chociaż niekiedy w innej formule (Bydgoszcz) lub czasie (Kielce). Warto się z tymi informacjami zapoznać gdyż pozwoli to efektywnie wykorzystać czas.

 

DMG M1

Producenci obrabiarek, narzędzi i wszelkiego rodzaju oprzyrządowania także działają, i to jak można przekonać się – efektywnie. W numerze jest np. informacja czołowego producenta obrabiarek – firmy DMG MORI, o nowej obrabiarce. Jej cechy konstrukcyjne i technologiczne powodują, że może być ona przydatna zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak również w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką skrawaniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powstała ona w polskim zakładzie tej firmy w Pleszewie. Z kolei firmy narzędziowe: ISCAR, Schwanog i Mitsubishi prezentują swoje nowości w zakresie materiałów skrawających, w sposób wyraźny zwiększających efektywność obróbki.

Mam nadzieję, że zasygnalizowane w tym miejscu informacje skłonią PT Czytelników do lektury całej zawartości tego wydania naszego Kwartalnika.

 

Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

W tej samej kategorii

pl_PLPolish