Nowy numer “Obróbki Metalu” już dostępny

Wszechobecny wirus spowodował zakłócenia również w cyklu wydawniczym naszego Kwartalnika. Spowolnienie gospodarcze nim wywołane spowodowało zmniejszenie napływu informacji do tego stopnia, że Redakcja wyjątkowo postanowiła połączyć wydanie 2 i 3. Na szczęście sytuacja z każdym dniem poprawia się i chociaż bardzo powoli, wraca jednak do normy. Wracamy również i my z nowym numerem, w którym jak zawsze zamieszczamy kilka artykułów naukowych i naukowo-technicznych, a także informacje od producentów artefaktów niezbędnych w obróbce metalu.

 

W pierwszym artykule zawarte są informacje dotyczące ważnego elementu obróbki szlifowaniem, a mianowicie ostrzenia ściernic. Przedstawiono w nim rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obciągaczy wirujących, charakteryzujących się większą efektywnością realizowanego procesu w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych.

Drugi artykuł zawiera skondensowany przegląd metod obróbki zaliczanych do technik przyrostowych. Jest to technika stosunkowo nowa, lecz dynamicznie rozwijająca. Obserwuje się coraz szersze jej stosowanie i to nie tylko w przemyśle. Autorzy artykułu przytaczają w nim informacje dotyczące nowych, ciekawych aplikacji tych metod.

Trzeci artykuł dotyczy zagadnień metrologicznych. Przedstawiono w nim ciekawą propozycję nowego ujęcia procesu skalowania miernika tensometrycznego. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że dokładność pomiaru warunkuje nie tylko dokładność obróbki lecz także cechy funkcjonalne
obrabianego elementu. Czwarty artykuł stanowi kontynuację informacji zawartych w numerze 4/2019 Obróbki Metalu. W tej części Autor prezentuje różne odmiany konstrukcyjne kabinowych oczyszczarek strumieniowo-ściernych, praktycznie niezbędnych w powtarzalnych procesach wytwarzania,
zwłaszcza produkcji masowej.

W procesach wytwórczych o sukcesie w dużej mierze decyduje sfera narzędziowa. Ciekawe rozwiązania z tego zakresu prezentują wiodący przedstawiciele tej branży, firmy: ISCAR oraz SCHWANOG. Warto zauważyć, że druga z propozycji zaspokaja potrzebę wywołaną aktualną sytuacją
epidemiologiczną, stanowi więc przykład szybkiej reakcji na zaistniałe zapotrzebowanie.

Ożywienie obserwuje się także w sferze targowo-wystawienniczej. Z wiadomych przyczyn, wiele imprez tego typu przeniesiono z pierwszego półrocza na drugie. W numerze mamy więc obszerne zapowiedzi takich imprez jak ITM Industry, a więc najstarsze i największe w kraju targi odbywające się w Poznaniu. Jest także informacja o cyklu imprez związanych ze spawalnictwem, pod ogólną nazwą EXPOWelding, które w październiku odbędą się w Sosnowcu. Informujemy także o innych tego rodzaju imprezach, a więc: STOM-TOOL w Kielcach, TOOLEX w Sosnowcu oraz FASTENER w Krakowie. Zapowiada się zatem bogata w imprezy wystawiennicze jesień.

W numerze znajdą Państwo wiele innych ciekawych i aktualnych informacji dlatego też w imieniu Zespołu Redakcyjnego zachęcam do zapoznania
się z jego zawartością. Cenne dla nas też będą uwagi PT Czytelników dotyczące dotychczasowych treści i formy, a także sugestii odnośnie zmian w tym zakresie w przyszłości.

prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

W tej samej kategorii

pl_PLPolish