“Obróbka Metalu” na Nowy Rok

Dotrwaliśmy jakoś do końca 2021 roku, chociaż niestety z wiadomych powodów – nie wszyscy. Należy mieć nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich lepszy. Jak na panujące warunki, gospodarka ma się dobrze, trochę nieśmiało, ale jednak obserwuje się ożywienie w imprezach wystawienniczych i naukowo technicznych (konferencje i seminaria). Niejako „dzięki” epidemii pojawiła się nowa forma imprez tego ostatniego rodzaju – webinaria. Można stwierdzić, że nawet w nieszczęściu można dopatrzyć się elementów pozytywnych.

 

Optymistyczny obraz tworzą informacje o imprezach, które już się odbyły STOM Kielce i planowane w bliższej i dalszej przyszłości (INNOFORM Bydgoszcz – marzec ’22, oraz ITM Poznań – czerwiec’22). Informacje o tych imprezach znajdą Państwo w numerze. Oby tylko uparty wirus tych planów nie pokrzyżował.

 

Jak zawsze w każdym wydaniu, zamieszczamy informacje o nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych narzędzi (firmy: Schwanog i Iscar) oraz maszyn (firmy: Roesler – obróbka strumieniowo-ścierna i Prima Additive – obróbka przyrostowa). Ostatnia z wymienionych firm ukazana jest w szerszym kontekście jako jeden z elementów prężnie rozwijającej się włoskiej firmy Prima Industrie Ggroup. Warto zwrócić uwagę na fakt, że opisywane nowości dotyczą dziedzin prezentowanych już wcześniej w artykułach publikowanych w naszym kwartalniku.

Tradycyjnie już nasz kwartalnik zawiera część naukowo-badawczą, w której publikujemy rezultaty działań w sferze nauki, osiągnięte przez polskich (i nie tylko) naukowców. W pierwszym z nich międzynarodowy zespół Autorów przedstawił wyniki swoich przemyśleń i analiz dotyczących logistyki procesów produkcyjnych, a ściślej – wyposażenia logistycznego niezbędnego do efektywnej realizacji tych procesów. Wskazano zmiany jakie powoduje coraz częstsze wykorzystywanie obrabiarek CNC.

Kolejny artykuł jest interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze zawiera rezultaty badań z zakresu powłok stosowanych w narzędziach skrawających, a po drugie – opracował go zespół naukowo-przemysłowy. W tym pierwszym zakresie artykuł
jest interesujący gdyż jest to bardzo aktualny temat. Obecnie coraz rzadziej używa się narzędzi bez pokrycia. Drugi aspekt jest natomiast bardzo pożądany gdyż taki mariaż stwarza większe prawdopodobieństwo praktycznego wykorzystania
rezultatów badań.

W kolejnym artykule przedstawiciele Politechniki Warszawskiej przedstawili opracowaną metodę określania trwałości ostrza podczas toczenia. Jest to metoda skrócona, dzięki temu efektywna, lecz jej wyniki są w pełni wiarygodne.

Czwarty zamieszczony artykuł zawiera ciekawe przykłady wykorzystania oprzyrządowania w procesach spawania. Na rzeczywistym przykładzie wykazano ile można zyskać stosując takie oprzyrządowanie. Wskazano także czynniki, które osiągnięcie tych korzyści warunkują.

Zachęcam także do zapoznania się z opracowaniem, korespondującym z grupą artykułów n-b, w którym bardzo ciekawe, holistyczne ujęcie swojej funkcji i realizowanych zadań prezentuje czołowa w skali światowej firma narzędziowa ISCAR.

Zachęcam także do zapoznania się z bawarską firmą Peter Lӧffler Machinenbau w Eigeltingen, prezentującej się w kolejnej notatce. Jej działaniu przyświecają dwa pojęcia: terminowość i jakość.

Ponieważ na horyzoncie widać już święta, w imieniu Zespołu Redakcyjnego życzę PT Czytelnikom spokoju i wypoczynku podczas Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym 2022 Roku – dużo zdrowia i licznych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak również i zawodowym.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

W tej samej kategorii

pl_PLPolish