Publikuj

Wiodący tytuł

„Obróbka Metalu” jest jednym z wiodących w kraju czasopism branży obróbki i przetwórstwa metalu. Od pierwszego numeru naszego kwartalnika dokładamy wszelkich starań, by prezentowane w nim informacje w najpełniejszy sposób przedstawiały najważniejsze branżowe fakty – zarówno w obszarze badań naukowych, jak i rynkowych nowości i trendów.

Zapraszamy do publikacji

W każdym numerze naszego Czasopisma znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Jesteśmy tytułem naukowo-technicznym, a nasze łamy otwarte są dla wszystkich pracowników naukowych, praktyków oraz studentów kierunków technicznych. Publikacje na naszych łamach poprzedzone są procesem recenzji, który opiera się na poniższych zasadach:

  • Nadesłane teksty artykułów poddane są ocenie pod względem formalnym i tematycznym. Oceny dokonują Redaktorzy działowi, którzy następnie typują dwóch niezależnych Recenzentów – spoza członków Redakcji i Rady Programowej OM.
  • Prace recenzowane są w sposób poufny i anonimowy – Recenzent nie zna Autora pracy, a Autor nie wie kto recenzuje daną pracę. Nadesłane artykuły nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi Autor.
  • Recenzja zostaje opracowana na formularzu recenzji i ma formę pisemną, która kończy się sugestią
    o dopuszczeniu, bądź nie, artykułu do publikacji. Autorzy są informowani o wynikach recenzji.
  • Lista recenzentów opublikowanych w danym roku zamieszczana jest w ostatnim zeszycie każdego rocznika lub pierwszym następnego roku.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa: kontakt@obrobkametalu.tech

pl_PLPolish