Wiosna już w pełni, w pełni także sezon targowo-wystawienniczy. Od wielu lat obserwuje się, że wiosna, to okres zwiększonej aktywności w tym zakresie. Podobnie jest i w tym roku, chociaż jest ona nieco mniejsza niż w latach przed epidemią, np. imprezę INNOFORM w Bydgoszczy przesunięto na przyszły rok.

Pełną parą pracuje natomiast zaplecze naukowo-badawcze, którego efekty działań tradycyjnie już publikujemy. W tym wydaniu są to cztery artykuły opracowane przez zespoły Autorów krajowych z niewielkim tylko wsparciem zagranicy. Zagadnień dotyczących  wykorzystania lasera dotyczy artykuł opracowany w Politechnice Świętokrzyskiej. Ze względu na swoje pozytywne cechy jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane w różny sposób w procesach wytwórczych w licznych branżach.

Podobnie pozytywny trend obserwuje się odnośnie obróbki plastycznej. Cechy, które uzasadniają ten trend opisano w kolejnym artykule opracowanym przez grono międzynarodowe. W opracowanej syntezie czynników uzasadniających to zjawisko uwzględniono kompleksowo postęp w zakresie maszyn, narzędzi a także procesów technologicznych.

Odwrotne tendencje obserwuje się w zastosowaniach płynów roboczych. Jest to czynnik obciążający środowisko naturalne człowieka dlatego też dąży się do ograniczenia ich ilości używanych w procesach obróbkowych. Jednym ze sposobów w jaki można to uzyskać jest zwiększenie efektywności ich oddziaływania, m.in. przez modyfikowanie ich składu różnymi dodatkami. Rezultaty badań z tego zakresu przedstawiono w kolejnym artykule.

Czwarty z publikowanych w tym wydaniu naszego kwartalnika artykuł dotyczy dynamicznie rozwijającej się techniki wytwarzania jaką jest obróbka przyrostowa, nie bardzo wiadomo dlaczego nazywana drukowaniem (pojęcie od dawna używane w poligrafii). Autorzy ukazują liczne, niektóre bardzo niekonwencjonalne jej zastosowania.

Różne ciekawe pomysły i koncepcje najpierw są opisywane w profesjonalnych periodykach, a następnie niektóre z nich są wdrażane w praktyce. Informacje dotyczące tej drugiej fazy także zamieszczamy w naszym kwartalniku. W tym wydaniu dotyczą, np. narzędzi do obróbki komponentów medycznych. Liczne uwarunkowania występujące w procesach ich wytwarzania powodują, że narzędzia standardowe mają jedynie ograniczone zastosowania. Ciekawe informacje i propozycje z tego zakresu przedstawia firma ISCAR – nasz długoletni partner.

Schwanog – inna firma z którą mamy wieloletnie kontakty prezentuje stosowane w swoich narzędziach nowe rozwiązanie doprowadzanie cieczy chłodząco smarującej bezpośrednio do strefy skrawania dzięki czemu obróbka staje się efektywniejsza.

Przemysł bez narzędzi informatycznych trudno sobie dzisiaj wyobrazić, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacją o ciekawym systemie informatycznym Metal Top.pl, który ułatwia znaleźć optymalną odpowiedź na pytanie: inwestować czy kooperować ?

Firma BOSCH to znany producent bardzo różnorodnych wytworów o bardzo dobrej jakości. W tym numerze prezentuje wyposażenie bardzo przydatne, a  praktycznie niezbędne, do automatyzacji procesów produkcyjnych.

Te a także inne informacje zawarte w tym wydaniu Obróbki Metalu świadczą o szybko postępującej komercjalizacji badań naukowych – tendencji niezbędnej do życia,  zarówno dla nauki jak i przemysłu.

Jak w każdym wydaniu prezentujemy ponadto informacje o imprezach, które już się odbyły. Informacja na przykład o targach STOM w Kielcach pozwala zorientować się co – nie biorąc w nich udziału, straciliśmy. Są też zapowiedzi imprez w przyszłości, np. o rozpoczynających się już za kilkanaście dni imprezy, którą starsza generacja pamięta jako Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także imprezy które odbędą się trochę później, np. FASTENER Poland w Krakowie lub TOOLEX w Katowicach. Informacje o nich pozwolą Państwu zaplanować działania w przyszłości.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego i Autorów publikacji wyrażam przekonanie, że lektura tego wydania kwartalnika Obróbka Metalu dostarczy Państwu licznych ciekawych i pożytecznych informacji.

Redaktor  Naczelny

Michał STYP-REKOWSKI

Szybkimi krokami zbliżamy się do końca roku. Nie będziemy za nim bardzo tęsknili gdyż w moim odczuciu negatywne czynniki przeważały nad pozytywnymi. Zakończyła się (oficjalnie) epidemia, ale rozpoczęła się wojna i związany z nią kryzys gospodarczy. W takich warunkach nie jest łatwo utrzymać aktywność w normalnych działaniach, co odczuwalne jest także w naszym wydawnictwie. Pomimo wszelkich trudności, dzięki staraniom zespołu redakcyjnego i całego wydawnictwa nasz kwartalnik ukazuje się planowo. Ostatnie tegoroczne wydanie będzie miało strukturę podobną do poprzednich. Są zatem w numerze informacje o imprezach, które już się odbyły, a więc INNOFORM w Bydgoszczy, FASTENER Poland w Krakowie oraz TOOLEX 2022 w Katowicach. Jeszcze niedawno były to monotematyczne imprezy wystawiennicze, natomiast obecnie jest to liczny zbiór imprez o zróżnicowanej formie. O tym możecie Państwo dowiedzieć się z naszych obszernych relacji z tych wydarzeń. Z zamieszczonych w numerze zapowiedzi przyszłorocznych imprez: STOM Kielce (I kw. 2023r) oraz ITM Poznań (na przełomie maja i czerwca 2023) można się natomiast dowiedzieć co ich organizatorzy planują.

Zachęcam także PT Czytelników do zapoznania się z rezultatami badań realizowanych w polskich placówkach naukowo-badawczych. Zawarte są one w czterech interesujących artykułach. Pierwszy z nich zawiera rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół utworzony przez pracowników uczelni i przemysłu. Taka „mieszanka” zazwyczaj przynosi pozytywne rezultaty. Badania dotyczyły trwałości ostrzy frezów tarczowych pokrytych różnymi powłokami przeciwzużyciowymi. Czy i tym razem taki mieszany zespół osiągnął pozytywny efekt , dowiedzą się Państwo po przeczytaniu artykułu.

Drugi artykuł jest autorstwa młodzieży. Posługując się nowoczesnymi metodami analitycznymi Autorzy opracowali modele ujmujące relacje między częstotliwością prądu spawania a szerokością spoiny. Analizowana cecha geometryczna jest istotna gdyż od niej w dużym stopniu zależą cechy użytkowe połączenia spawanego.

Z problematyką przedstawioną w trzecim artykule mamy do czynienia dosyć często, chociaż nie zawsze doceniamy jej wagę. Autorzy artykułu przedstawili w nim rezultaty badań dotyczących wpływ pigmentów luminescencyjnych (rodzaju i sposobu ich nanoszenia) na trwałość powłok. Utylitarność tego zagadnienia jest nie do przecenienia, gdyż ma związek z bezpieczeństwem poruszania się w otoczeniu.

Czwarty artykuł, także opracowany przez młodych Autorów, stanowi kontynuację tematyki zapoczątkowanej w poprzednim naszym wydaniu. Zawiera rezultaty badań eksperymentalnych dotyczących wpływu parametrów przygotowania ściernicy (diamentowania) do pracy na jej efekty mierzone stanem struktury geometrycznej obrabianej powierzchni.

Nie próżnują także producenci obrabiarek i narzędzi, o czym mogą świadczyć informacje nadesłane przez współpracujące z naszym kwartalnikiem firmy. Firma ISCAR – czołowy producent narzędzi, w swoim materiale zastanawia się jak sterowanie numeryczne obrabiarek wpłynęło na zmiany w narzędziach i jak w firmie do tych zmian dostosowują się. Zmiany takie dostrzegane są także w firmie SCHWANOG, która oferuje pomoc w wyborze narzędzi i oprzyrządowania, optymalnego w danym zastosowaniu. Także inny czołowy producent narzędzi – firma SANDVIK COROMANT, dostrzega nowe potrzeby wygenerowane zmianami i zamieszcza informację o swoim nowym, wydajniejszym frezie.

Zasygnalizowana zróżnicowana tematyka informacji zawartych w tym numerze naszego kwartalnika pozwala mieć nadzieję, że każdy z PT Czytelników znajdzie dla siebie coś interesującego. Czasu na lekturę będzie nieco więcej gdyż zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji bardzo proszę więc przyjąć od całej Redakcji najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, a w nadchodzącym Nowym 2023 Roku dużo sukcesów, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.

 

Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Drugie tegoroczne wydanie naszego Kwartalnika pokrywa się w czasie z kolejną edycją najstarszej i największej krajowej imprezy wystawienniczej, jaką są tradycyjnie nazywane Targi Poznańskie. W swojej 100-letniej historii dokonywała się ewolucja Targów i dzisiaj nie jest to tylko prezentacja producentów różnych maszyn, lecz cały kompleks imprez różnego typu. Zachęcam do zapoznania się z obszerną informacją o tym, co w tym roku organizatorzy przygotowali dla nas.

W numerze są także informacje o imprezach tego typu: krajowych (INNOFORM w Bydgoszczy) i zagranicznych (EuroBLECH w Hanowerze) jakie odbędą się w przyszłości. Jeżeli ktoś nie miał możliwości uczestniczyć w imprezie „Przemysłowa Wiosna” w Kielcach, to po przeczytaniu obszernej informacji o niej, z pewnością uwzględni ją w swoich przyszłorocznych planach.

 

W części zawierającej publikacje naukowe, w tym wydaniu zamieszczamy jak zazwyczaj cztery pozycje. Artykuły opracowali tym razem Autorzy krajowi. Współpracujący z nami naukowcy ukraińscy są niestety zajęci innymi, ważniejszymi dla nich sprawami.

Pierwszy artykuł, z Politechniki Świętokrzyskiej, zawiera ciekawe informacje dotyczące przeciwzużyciowych powłok nanoszonych elektroiskrowo na elementy maszyn. W celu poprawy cech tribologicznych są one dodatkowo modyfikowane obróbką laserową. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność wyboru tego sposobu zwiększania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo.

W drugim artykule przytoczono efekty rozważań dotyczących ewolucji działań technicznych. Wskazano dwie zaobserwowane tendencje w tej sferze, a więc odejście od maszyn uniwersalnych i uwzględnienie w procesach produkcyjnych czynnika ekologicznego. Przedstawiono korzyści takiego ujęcia tych zagadnień, poparte przykładami ich wdrożenia.

Kolejny artykuł zawiera procedury numeryczne służące do opisu struktury geometrycznej powierzchni. Badania analityczne w tym zakresie przyczyniają się do zwiększenia dokładności odwzorowania powierzchni po obróbce. Przedstawiono je w nieco uproszczonej formie, a zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Autorami, aby uzyskać brakujące szczegóły.

Artykuł czwarty zawiera eksperymentalną weryfikację warunków realizacji operacji zgrzewania – jednej z szybszych metod spajania elementów maszyn. W artykule wykazano jak bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni łączonych, w aspekcie wytrzymałości zgrzewanego złącza.

 

 

Zachęcam również do zapoznania się z innowacjami firm narzędziowych. Firma Iscar, na przykład, prezentuje korzyści wynikające z używania narzędzi umożliwiających obróbkę z dużymi prędkościami skrawania (HSM). Inny czołowy producent narzędzi – firma Sandvik Coromant – prezentuje nowe ostrza do wykorzystania w różnych rodzajach obróbki skrawaniem. Zachęcam także do zapoznania się z informacją kolejnej firmy – Schwanog – funkcjonującej w sferze „narzędziowe”.

Jak zawsze jest w bieżącym wydaniu naszego Kwartalnika sporo reklam, dzięki którym możecie Państwo zorientować się nad czym pracują polskie i nie tylko, przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze produkcyjnej. W pierwszym wydaniu każdego roku informowaliśmy Państwo o tym kto recenzował artykuły naukowo-techniczne w minionym roku. W tym roku robimy to wyjątkowo w drugim wydaniu.

Mam nadzieję, że duża różnorodność tematyczna informacji sprawi, że każdy z PT Czytelników znajdzie w tym wydaniu Obróbki Metalu interesujące dla siebie wiadomości.

 

prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Czas szybko i nieubłaganie mija. Dopiero żegnaliśmy stary rok, a mamy już prawie kwartał nowego za sobą.  Wydarzyło się w tym czasie sporo i to zarówno o zabarwieniu pozytywnym jak i negatywnym. Do pozytywów z pewnością zaliczyć należy malejące zagrożenie tym małym paskudnym wirusem, a do negatywów – to co się dzieje za naszą wschodnią granicą.

 

Dzięki zmniejszającemu się zagrożeniu epidemiologicznemu do normalności zaczynają wracać imprezy naukowe, naukowo-techniczne i wystawiennicze. Będzie więc o czym pisać w naszym kwartalniku, gdyż tak jak dotąd chcemy w nich czynnie uczestniczyć. W tym wydaniu są już zapowiedzi zbliżających się imprez tego typu. Tak więc, jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu to odbędą się tego typu imprezy w Kielcach, Poznaniu i Bydgoszczy, o których informacje znajdziecie Państwo w numerze.

 

 

Jak zawsze wydanie zawiera kilka ciekawych artykułów naukowych. W pierwszym z nich grono młodych Autorów, wspieranych przez doświadczonych naukowców najmłodszej polskiej politechniki przedstawiło rezultaty badań dotyczących obróbki tworzyw konstrukcyjnych za pomocą strugi wodnościernej. Ze względu na swoje liczne zalety jest ona coraz częściej wykorzystywana w procesach wytwarzania.

Autorzy drugiego artykułu to także mieszanka młodości i doświadczenia. W swoim artykule przedstawili Oni rozważania dotyczące obciągania ściernic ze spoiwem metalowym. Jak każde narzędzia także i takie ściernice wymagają „ostrzenia”, a specyficzny rodzaj spoiwa powoduje, że tradycyjne metody obciągania ściernic nie mogą być w tym przypadku stosowane. Rozważania zweryfikowane zostały eksperymentem, którego rezultaty także zawiera artykuł.

W trzecim także interesującym artykule Autorzy przedstawili rezultaty badań mających na celu zwiększenie efektywności obróbki skrawaniem (toczenia). Zawarta jest w nim analiza porównawcza powierzchniowych efektów obróbki różnymi ostrzami. Wykazano, a właściwie potwierdzono, że dobór ostrza skrawającego to bardzo ważny element projektowania procesów obróbki.

Autorzy czwartego artykułu to międzynarodowe grono doświadczonych naukowców. Przedstawiono w nim nabierające coraz większej wagi zagadnienia ekologiczne procesów wytwarzania. Wskazano miejsca w procesach technologicznych gdzie tego typu zagrożenia mogą powstawać, przytoczono także sposoby minimalizacji ich skutków. Artykuł zawiera także metodę pozwalającą na ilościowe oszacowanie tych negatywnych najczęściej skutków.

Tradycyjnie też zamieszczamy informacje czołowych przedstawicieli producentów narzędzi i pomocy warsztatowych o ich najnowszych osiągnięciach. W tym zakresie zwracam uwagę na informację o jubileuszu 30-lecia firmy Iscar Polska, z którą nasz Kwartalnik od wielu lat owocnie współpracuje. W wydaniu znajdują się także opracowania dotyczące organizacyjnej sfery procesów wytwórczych, a także liczne informacje bezpośrednio i pośrednio związane z tematyką wiodącą naszego Kwartalnika, a więc obróbką metalu. Zachęcam zatem do lektury.

 

Jak zaznaczyłem na początku wszystko powoli zaczyna wracać do normy i oby ta tendencja była trwała, czego w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę wszystkim PT Czytelnikom i autorom zawartości wydania.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Dotrwaliśmy jakoś do końca 2021 roku, chociaż niestety z wiadomych powodów – nie wszyscy. Należy mieć nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich lepszy. Jak na panujące warunki, gospodarka ma się dobrze, trochę nieśmiało, ale jednak obserwuje się ożywienie w imprezach wystawienniczych i naukowo technicznych (konferencje i seminaria). Niejako „dzięki” epidemii pojawiła się nowa forma imprez tego ostatniego rodzaju – webinaria. Można stwierdzić, że nawet w nieszczęściu można dopatrzyć się elementów pozytywnych.

 

Optymistyczny obraz tworzą informacje o imprezach, które już się odbyły STOM Kielce i planowane w bliższej i dalszej przyszłości (INNOFORM Bydgoszcz – marzec ’22, oraz ITM Poznań – czerwiec’22). Informacje o tych imprezach znajdą Państwo w numerze. Oby tylko uparty wirus tych planów nie pokrzyżował.

 

Jak zawsze w każdym wydaniu, zamieszczamy informacje o nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych narzędzi (firmy: Schwanog i Iscar) oraz maszyn (firmy: Roesler – obróbka strumieniowo-ścierna i Prima Additive – obróbka przyrostowa). Ostatnia z wymienionych firm ukazana jest w szerszym kontekście jako jeden z elementów prężnie rozwijającej się włoskiej firmy Prima Industrie Ggroup. Warto zwrócić uwagę na fakt, że opisywane nowości dotyczą dziedzin prezentowanych już wcześniej w artykułach publikowanych w naszym kwartalniku.

Tradycyjnie już nasz kwartalnik zawiera część naukowo-badawczą, w której publikujemy rezultaty działań w sferze nauki, osiągnięte przez polskich (i nie tylko) naukowców. W pierwszym z nich międzynarodowy zespół Autorów przedstawił wyniki swoich przemyśleń i analiz dotyczących logistyki procesów produkcyjnych, a ściślej – wyposażenia logistycznego niezbędnego do efektywnej realizacji tych procesów. Wskazano zmiany jakie powoduje coraz częstsze wykorzystywanie obrabiarek CNC.

Kolejny artykuł jest interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze zawiera rezultaty badań z zakresu powłok stosowanych w narzędziach skrawających, a po drugie – opracował go zespół naukowo-przemysłowy. W tym pierwszym zakresie artykuł
jest interesujący gdyż jest to bardzo aktualny temat. Obecnie coraz rzadziej używa się narzędzi bez pokrycia. Drugi aspekt jest natomiast bardzo pożądany gdyż taki mariaż stwarza większe prawdopodobieństwo praktycznego wykorzystania
rezultatów badań.

W kolejnym artykule przedstawiciele Politechniki Warszawskiej przedstawili opracowaną metodę określania trwałości ostrza podczas toczenia. Jest to metoda skrócona, dzięki temu efektywna, lecz jej wyniki są w pełni wiarygodne.

Czwarty zamieszczony artykuł zawiera ciekawe przykłady wykorzystania oprzyrządowania w procesach spawania. Na rzeczywistym przykładzie wykazano ile można zyskać stosując takie oprzyrządowanie. Wskazano także czynniki, które osiągnięcie tych korzyści warunkują.

Zachęcam także do zapoznania się z opracowaniem, korespondującym z grupą artykułów n-b, w którym bardzo ciekawe, holistyczne ujęcie swojej funkcji i realizowanych zadań prezentuje czołowa w skali światowej firma narzędziowa ISCAR.

Zachęcam także do zapoznania się z bawarską firmą Peter Lӧffler Machinenbau w Eigeltingen, prezentującej się w kolejnej notatce. Jej działaniu przyświecają dwa pojęcia: terminowość i jakość.

Ponieważ na horyzoncie widać już święta, w imieniu Zespołu Redakcyjnego życzę PT Czytelnikom spokoju i wypoczynku podczas Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym 2022 Roku – dużo zdrowia i licznych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak również i zawodowym.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Oddajemy do Waszych rąk drugie tegoroczne wydanie naszego kwartalnika. Jest ono nieco opóźnione lecz przyczyna jest obiektywna – epidemia. Z bieżących obserwacji można wnioskować, że jej zasięg ogranicza się w sposób kontrolowany co zwiastuje jej koniec – niekoniecznie bliski, lecz w dającej się przewidzieć przyszłości. Tę optymistyczną prognozę potwierdza fakt, że do normalnego życia zmierza także gospodarka. Ponieważ jest to – w dużym stopniu samoregulujący się organizm, więc jeżeli nie będziemy jej w tym „pomagać” to można oczekiwać stabilizacji na oczekiwanym poziomie.

 

 

To „budzenie się” gospodarki można zaobserwować także w naszym kwartalniku. W tym wydaniu zamieszczamy informacje o imprezach, które mimo panujących warunków odbyły się. Są także zapowiedzi nadchodzących imprez wystawienniczych. Do tych pierwszych należą m.in. Targi INNOFORM, które w dniach 20–22 kwietnia odbyły się w formie on-line w Bydgoszczy. Dzięki ciekawej organizacji tej imprezy udział w niej wzięło ponad 600 uczestników. Do tej grupy imprez zaliczyć można także konferencję Człowiek 4.0, zorganizowaną 15. czerwca, także w formie on-line przez firmę ekspercką SI Consulting. Druga grupa to imprezy, które odbędą się w niedalekiej przyszłości i już nie w takiej formule jak te wymienione wyżej (taką w każdym razie mamy nadzieję). Wśród nich są najstarsze polskie Targi Poznańskie (obecnie ITM Industrie), które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Jak zapewniają Organizatorzy będzie to ciekawa impreza w formule łączącej tradycyjne targi z wirtualnymi spotkaniami. Kolejną imprezą, a właściwie zbiorem imprez, jest Salon Technologii Obróbki Metali, który jak zawsze odbędzie się w Kielcach i chociaż w nazywany jest on Przemysłową Wiosną STOM, to z wiadomych przyczyn odbędzie się ona na początku października.

 

 

Tradycyjnie już, w numerze zamieszczamy pięć artykułów naukowych, opracowanych przez uczelnie wyższe, przy współpracy naszego przemysłu. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień metrologicznych, a dokładniej – oprogramowania maszyn pomiarowych. Nowe procedury pomiarowe pozwalają zwiększyć dokładność pomiarów realizowanych na maszynach starszej konstrukcji. Drugi artykuł zawiera informacje dotyczące działań optymalizacyjnych technologii przypawania, często stosowanej w praktyce przemysłowej, ponieważ jest to jedna z najprostszych oraz najszybszych metod łączenia elementów maszyn. Trzeci artykuł dotyczy badań obróbki wodno-ściernej. Ze względu na swoją uniwersalność aplikacyjną znajduje ona coraz częstsze zastosowania w obróbce nie tylko metali ale także innych materiałów konstrukcyjnych. Czwarty artykuł zawiera bardzo ciekawe informacje dotyczące tzw. dronów. Przedstawiono całą gamę rozwiązań konstrukcyjnych, a także zagadnienia materiałowe, w wielu przypadkach determinujące procesy wytwórcze. Piąty artykuł zawiera krótką informację dotyczącą fragmentu rezultatów projektu badawczego realizowanego w małopolskiej firmie. Projekt dotyczy opracowania predykcyjnego systemu diagnozowania i przetwarzania uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych i finansowany jest centralnie przez NCBiR.

 

 

Jak zawsze w numerze przedstawiamy elementy oprzyrządowania produkcyjnego oraz nowości narzędziowe. Szczególnej uwadze polecam artykuł firmy ISCAR – jednego z liderów wśród producentów narzędzi. Zawarto w nim najnowsze informacje dotyczące obróbki materiałów egzotycznych. Jest to nowa grupa materiałów narzędziowych i z tego powodu warto się z nimi zapoznać. Zachęcam także do zapoznania się z ciekawymi, niektórymi nawet zaskakującymi informacjami zawartymi w artykule przygotowanym przez polski oddział firmy CERATIZIT Group – czołowego w skali światowej producenta narzędzi skrawających, którym już od wielu lat kieruje z sukcesami Zbigniew Wawrzyniak. Mam nadzieję, że zapoznanie się z zawartością tego numeru naszego Kwartalnika i wykorzystanie zawartych w nim wiadomości przyczyni się do zwiększenia efektywności działań technicznych podejmowanych przez PT Czytelników.

 

Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Pierwsze tegoroczne wydanie naszego kwartalnika ukazuje się podczas ciągle panującej epidemii wirusa. Przez taki malutki złośliwy organizm biologiczny wszelkie, nawet ogromne organizmy gospodarcze funkcjonują dużo wolniej i mniej efektywnie niż w czasach stabilnych. To spowolnienie ma także swoje odbicie w prasie, zarówno technicznej, naukowo-technicznej, a także naukowej. W większości przypadków firmy produkujące artefakty niezbędne we wszelkich praktycznie sferach działalności człowieka, jak również te, które zajmują się ich dystrybucją swoje wysiłki kierują głównie na utrzymanie dotychczasowej pozycji, a nie na rozwój, i jest to w pełni zrozumiałe.

 

Zaawansowane obrabiarki i postęp w cyfryzacji produkcji zwiększają zapotrzebowanie na frezy baryłkowe

Taka sytuacja znajduje swoje odbicie także w naszym kwartalniku – mniej jest bowiem informacji o nowych wytworach zarówno w sferze materialnej jak i koncepcyjnej. Tym nie mniej w numerze znajdziecie Państwo tradycyjnie artykuły naukowe, opracowane przez naszych stałych współpracowników, informacje z zakresu imprez wystawienniczych, które w ograniczonym zakresie, często też w zmienionej formie, ale jednak odbywają się. Są także nowości z zakresu narzędzi, oprzyrządowania a także rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej obróbki tworzyw konstrukcyjnych.

 

Przykładowe cięcie łukiem plazmowym z wydłużonym wyjściem

Pierwszy z artykułów dotyczy operacji przecinania plazmowego. Jest to metoda na razie zaliczana jeszcze do metod niekonwencjonalnych. Jak przekonują Autorzy opracowania, dzięki swoim licznym zaletom staje się coraz powszechniej stosowana dlatego wieloaspektowe badania tej metody są jak najbardziej potrzebne.

 

                                                                    Uproszczone modele chropowatości

W drugim artykule zawarte są rozważania dotyczące chropowatości, a więc zagadnienia dosyć znanego jednak jego Autorzy rozpatrują je w odniesieniu do mikroelementów i to zarówno ich wytwarzania jak i użytkowania. Obserwując postępy w miniaturyzacji mechanizmów wydaje się, że jest to zagadnienie bardzo aktualne.

 

Element z oznakowaniem alfanumerycznym i mozaikowym wykonanym laserowo

W trzecim opracowaniu zawarto syntezę wiadomości dotyczących znakowania stosowanego w działaniach w technosferze. Coraz większy zakres wykorzystywania tych zabiegów, zarówno w odniesieniu do maszyn oraz ich elementów, spowodował znaczny postęp w tym zakresie. W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania różnych rodzajów znakowania w procesach wytwórczych oraz w ich logistyce.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu prowadzącego tłocznika z wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Kolejny, czwarty artykuł zawiera analizę dotyczącą wykorzystania tworzyw sztucznych w budowie narzędzi stosowanych w operacjach obróbki plastycznej. Zarówno technika obróbki plastycznej jak i tworzywa sztuczne to dziedziny, których obserwuje się dynamiczny rozwój, a więc połączenie ich powinno w praktyce przynieść duże korzyści, co właśnie sugeruje lektura tego artykułu.

 

INNOFORM 2021

Jak już wcześniej wspominałem, epidemia w pewnym czasie praktycznie wstrzymała wszelkie działania w sferze wystawienniczej. Wraz z nadchodzącą wiosną obserwuje się pewne ożywienie nie tylko w naturze lecz także we wspomnianej sferze. Wydanie, które oddajemy do rąk Państwa zawiera informacje o pierwszych imprezach tego typu, a więc będą to: INNOFORM w Bydgoszczy, ITM w Poznaniu oraz STOM w Kielcach. Mimo istniejących trudności organizatorzy przewidują ich zorganizowanie, chociaż niekiedy w innej formule (Bydgoszcz) lub czasie (Kielce). Warto się z tymi informacjami zapoznać gdyż pozwoli to efektywnie wykorzystać czas.

 

DMG M1

Producenci obrabiarek, narzędzi i wszelkiego rodzaju oprzyrządowania także działają, i to jak można przekonać się – efektywnie. W numerze jest np. informacja czołowego producenta obrabiarek – firmy DMG MORI, o nowej obrabiarce. Jej cechy konstrukcyjne i technologiczne powodują, że może być ona przydatna zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak również w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką skrawaniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powstała ona w polskim zakładzie tej firmy w Pleszewie. Z kolei firmy narzędziowe: ISCAR, Schwanog i Mitsubishi prezentują swoje nowości w zakresie materiałów skrawających, w sposób wyraźny zwiększających efektywność obróbki.

Mam nadzieję, że zasygnalizowane w tym miejscu informacje skłonią PT Czytelników do lektury całej zawartości tego wydania naszego Kwartalnika.

 

Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

Pomimo pewnych przeciwności losu dotrwaliśmy do zakończenia 2020 roku. Nie był on zbyt łaskawy gdyż „zaoferowano” nam w nim pandemię i związane z nią ograniczenia, praktycznie we wszystkich sferach naszego życia. Nie ominęły one także naszego kwartalnika i z tego powodu w mijającym roku ukazały się tylko trzy wydania.

 

 

Tradycyjnie już w naszym kwartalniku zamieszczamy artykuły zawierające rezultaty badań zrealizowanych przez naszych Czytelników. To wydanie zawiera cztery takie artykuły. Pierwszy z nich, z dziedziny metrologii, zawiera  autorską procedurę pomiaru stożków na współrzędnościowej maszynie pomiarowej – zagadnienia z pozoru łatwego, jednak w praktyce przysparzającego pewnych problemów.

 

Brona talerzowa Henryk Batyra Maszyny Rolnicze; fot. henryk.com.pl 

 

W drugim artykule przedstawiono rezultaty działań optymalizujących proces technologiczny realizowany w produkcji maszyn rolniczych. Zmiany w operacji spawania, wspomagane nowym oprzyrządowaniem technologicznym, pozwoliły uzyskać znaczne korzyści ekonomiczne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zaproponowane zmiany zostały wdrożone do praktyki produkcyjnej.

Trzeci artykuł to opis rezultatów badań eksperymentalnych dotyczących zastosowania cieczy jonowej jako płynu chłodząco-smarującego w operacjach obróbki skrawaniem. Uzyskane wyniki potwierdziły celowość takiego wykorzystania tego innowacyjnego medium, chociaż z pewnymi ograniczeniami.

Czwarty artykuł zawiera ciekawe rezultaty badań dotyczących wpływu różnych rodzajów obróbki wykończeniowej elementów wykonanych ze stopu magnezu na biokompatybilność naniesionych na nie powłok. Zwracam uwagę na fakt, że badania były zrealizowane przy czynnym udziale studentów.

 

Targi TOOLEX; fot. Expo Silesia

 

Zamieszczamy również informacje dotyczące imprez wystawienniczych, które odbyły się mimo wszystkich przeciwności. Brak jest natomiast zapowiedzi imprez tego typu, które mają odbyć się w najbliższej przyszłości, gdyż ich organizatorzy nie bardzo wiedzą czego w tym czasie można oczekiwać.

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami producentów narzędzi (ISCAR i MITSUBISHI MATERIALS) o nowych wdrożeniach materiałowych, a także oprzyrządowania (SCHUNK), firmy prezentującej ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne uchwytu tokarskiego.

 

Podsumowując powyższe uwagi dotyczące bieżącego wydania naszego kwartalnika wyrażam nadzieję, że znajdą w nim Państwo interesujące treści, które choćby na chwilę pozwolą zapomnieć o istniejących zagrożeniach.

Pomimo wspomnianych na wstępie ograniczeń życzę PT Czytelnikom w pierwszej kolejności spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, a w tym nadchodzącym 2021 roku pomyślności, zarówno w życiu prywatnym jak również w działalności zawodowej i społecznej. Kolejnymi wydaniami naszego kwartalnika będziemy starali się w osiągnięciu tego pomagać.

Prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

Wszechobecny wirus spowodował zakłócenia również w cyklu wydawniczym naszego Kwartalnika. Spowolnienie gospodarcze nim wywołane spowodowało zmniejszenie napływu informacji do tego stopnia, że Redakcja wyjątkowo postanowiła połączyć wydanie 2 i 3. Na szczęście sytuacja z każdym dniem poprawia się i chociaż bardzo powoli, wraca jednak do normy. Wracamy również i my z nowym numerem, w którym jak zawsze zamieszczamy kilka artykułów naukowych i naukowo-technicznych, a także informacje od producentów artefaktów niezbędnych w obróbce metalu.

 

W pierwszym artykule zawarte są informacje dotyczące ważnego elementu obróbki szlifowaniem, a mianowicie ostrzenia ściernic. Przedstawiono w nim rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obciągaczy wirujących, charakteryzujących się większą efektywnością realizowanego procesu w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych.

Drugi artykuł zawiera skondensowany przegląd metod obróbki zaliczanych do technik przyrostowych. Jest to technika stosunkowo nowa, lecz dynamicznie rozwijająca. Obserwuje się coraz szersze jej stosowanie i to nie tylko w przemyśle. Autorzy artykułu przytaczają w nim informacje dotyczące nowych, ciekawych aplikacji tych metod.

Trzeci artykuł dotyczy zagadnień metrologicznych. Przedstawiono w nim ciekawą propozycję nowego ujęcia procesu skalowania miernika tensometrycznego. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że dokładność pomiaru warunkuje nie tylko dokładność obróbki lecz także cechy funkcjonalne
obrabianego elementu. Czwarty artykuł stanowi kontynuację informacji zawartych w numerze 4/2019 Obróbki Metalu. W tej części Autor prezentuje różne odmiany konstrukcyjne kabinowych oczyszczarek strumieniowo-ściernych, praktycznie niezbędnych w powtarzalnych procesach wytwarzania,
zwłaszcza produkcji masowej.

W procesach wytwórczych o sukcesie w dużej mierze decyduje sfera narzędziowa. Ciekawe rozwiązania z tego zakresu prezentują wiodący przedstawiciele tej branży, firmy: ISCAR oraz SCHWANOG. Warto zauważyć, że druga z propozycji zaspokaja potrzebę wywołaną aktualną sytuacją
epidemiologiczną, stanowi więc przykład szybkiej reakcji na zaistniałe zapotrzebowanie.

Ożywienie obserwuje się także w sferze targowo-wystawienniczej. Z wiadomych przyczyn, wiele imprez tego typu przeniesiono z pierwszego półrocza na drugie. W numerze mamy więc obszerne zapowiedzi takich imprez jak ITM Industry, a więc najstarsze i największe w kraju targi odbywające się w Poznaniu. Jest także informacja o cyklu imprez związanych ze spawalnictwem, pod ogólną nazwą EXPOWelding, które w październiku odbędą się w Sosnowcu. Informujemy także o innych tego rodzaju imprezach, a więc: STOM-TOOL w Kielcach, TOOLEX w Sosnowcu oraz FASTENER w Krakowie. Zapowiada się zatem bogata w imprezy wystawiennicze jesień.

W numerze znajdą Państwo wiele innych ciekawych i aktualnych informacji dlatego też w imieniu Zespołu Redakcyjnego zachęcam do zapoznania
się z jego zawartością. Cenne dla nas też będą uwagi PT Czytelników dotyczące dotychczasowych treści i formy, a także sugestii odnośnie zmian w tym zakresie w przyszłości.

prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

pl_PLPolish