Wiosna już w pełni, w pełni także sezon targowo-wystawienniczy. Od wielu lat obserwuje się, że wiosna, to okres zwiększonej aktywności w tym zakresie. Podobnie jest i w tym roku, chociaż jest ona nieco mniejsza niż w latach przed epidemią, np. imprezę INNOFORM w Bydgoszczy przesunięto na przyszły rok.

Pełną parą pracuje natomiast zaplecze naukowo-badawcze, którego efekty działań tradycyjnie już publikujemy. W tym wydaniu są to cztery artykuły opracowane przez zespoły Autorów krajowych z niewielkim tylko wsparciem zagranicy. Zagadnień dotyczących  wykorzystania lasera dotyczy artykuł opracowany w Politechnice Świętokrzyskiej. Ze względu na swoje pozytywne cechy jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane w różny sposób w procesach wytwórczych w licznych branżach.

Podobnie pozytywny trend obserwuje się odnośnie obróbki plastycznej. Cechy, które uzasadniają ten trend opisano w kolejnym artykule opracowanym przez grono międzynarodowe. W opracowanej syntezie czynników uzasadniających to zjawisko uwzględniono kompleksowo postęp w zakresie maszyn, narzędzi a także procesów technologicznych.

Odwrotne tendencje obserwuje się w zastosowaniach płynów roboczych. Jest to czynnik obciążający środowisko naturalne człowieka dlatego też dąży się do ograniczenia ich ilości używanych w procesach obróbkowych. Jednym ze sposobów w jaki można to uzyskać jest zwiększenie efektywności ich oddziaływania, m.in. przez modyfikowanie ich składu różnymi dodatkami. Rezultaty badań z tego zakresu przedstawiono w kolejnym artykule.

Czwarty z publikowanych w tym wydaniu naszego kwartalnika artykuł dotyczy dynamicznie rozwijającej się techniki wytwarzania jaką jest obróbka przyrostowa, nie bardzo wiadomo dlaczego nazywana drukowaniem (pojęcie od dawna używane w poligrafii). Autorzy ukazują liczne, niektóre bardzo niekonwencjonalne jej zastosowania.

Różne ciekawe pomysły i koncepcje najpierw są opisywane w profesjonalnych periodykach, a następnie niektóre z nich są wdrażane w praktyce. Informacje dotyczące tej drugiej fazy także zamieszczamy w naszym kwartalniku. W tym wydaniu dotyczą, np. narzędzi do obróbki komponentów medycznych. Liczne uwarunkowania występujące w procesach ich wytwarzania powodują, że narzędzia standardowe mają jedynie ograniczone zastosowania. Ciekawe informacje i propozycje z tego zakresu przedstawia firma ISCAR – nasz długoletni partner.

Schwanog – inna firma z którą mamy wieloletnie kontakty prezentuje stosowane w swoich narzędziach nowe rozwiązanie doprowadzanie cieczy chłodząco smarującej bezpośrednio do strefy skrawania dzięki czemu obróbka staje się efektywniejsza.

Przemysł bez narzędzi informatycznych trudno sobie dzisiaj wyobrazić, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacją o ciekawym systemie informatycznym Metal Top.pl, który ułatwia znaleźć optymalną odpowiedź na pytanie: inwestować czy kooperować ?

Firma BOSCH to znany producent bardzo różnorodnych wytworów o bardzo dobrej jakości. W tym numerze prezentuje wyposażenie bardzo przydatne, a  praktycznie niezbędne, do automatyzacji procesów produkcyjnych.

Te a także inne informacje zawarte w tym wydaniu Obróbki Metalu świadczą o szybko postępującej komercjalizacji badań naukowych – tendencji niezbędnej do życia,  zarówno dla nauki jak i przemysłu.

Jak w każdym wydaniu prezentujemy ponadto informacje o imprezach, które już się odbyły. Informacja na przykład o targach STOM w Kielcach pozwala zorientować się co – nie biorąc w nich udziału, straciliśmy. Są też zapowiedzi imprez w przyszłości, np. o rozpoczynających się już za kilkanaście dni imprezy, którą starsza generacja pamięta jako Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także imprezy które odbędą się trochę później, np. FASTENER Poland w Krakowie lub TOOLEX w Katowicach. Informacje o nich pozwolą Państwu zaplanować działania w przyszłości.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego i Autorów publikacji wyrażam przekonanie, że lektura tego wydania kwartalnika Obróbka Metalu dostarczy Państwu licznych ciekawych i pożytecznych informacji.

Redaktor  Naczelny

Michał STYP-REKOWSKI

Drugie tegoroczne wydanie naszego Kwartalnika pokrywa się w czasie z kolejną edycją najstarszej i największej krajowej imprezy wystawienniczej, jaką są tradycyjnie nazywane Targi Poznańskie. W swojej 100-letniej historii dokonywała się ewolucja Targów i dzisiaj nie jest to tylko prezentacja producentów różnych maszyn, lecz cały kompleks imprez różnego typu. Zachęcam do zapoznania się z obszerną informacją o tym, co w tym roku organizatorzy przygotowali dla nas.

W numerze są także informacje o imprezach tego typu: krajowych (INNOFORM w Bydgoszczy) i zagranicznych (EuroBLECH w Hanowerze) jakie odbędą się w przyszłości. Jeżeli ktoś nie miał możliwości uczestniczyć w imprezie „Przemysłowa Wiosna” w Kielcach, to po przeczytaniu obszernej informacji o niej, z pewnością uwzględni ją w swoich przyszłorocznych planach.

 

W części zawierającej publikacje naukowe, w tym wydaniu zamieszczamy jak zazwyczaj cztery pozycje. Artykuły opracowali tym razem Autorzy krajowi. Współpracujący z nami naukowcy ukraińscy są niestety zajęci innymi, ważniejszymi dla nich sprawami.

Pierwszy artykuł, z Politechniki Świętokrzyskiej, zawiera ciekawe informacje dotyczące przeciwzużyciowych powłok nanoszonych elektroiskrowo na elementy maszyn. W celu poprawy cech tribologicznych są one dodatkowo modyfikowane obróbką laserową. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność wyboru tego sposobu zwiększania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo.

W drugim artykule przytoczono efekty rozważań dotyczących ewolucji działań technicznych. Wskazano dwie zaobserwowane tendencje w tej sferze, a więc odejście od maszyn uniwersalnych i uwzględnienie w procesach produkcyjnych czynnika ekologicznego. Przedstawiono korzyści takiego ujęcia tych zagadnień, poparte przykładami ich wdrożenia.

Kolejny artykuł zawiera procedury numeryczne służące do opisu struktury geometrycznej powierzchni. Badania analityczne w tym zakresie przyczyniają się do zwiększenia dokładności odwzorowania powierzchni po obróbce. Przedstawiono je w nieco uproszczonej formie, a zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Autorami, aby uzyskać brakujące szczegóły.

Artykuł czwarty zawiera eksperymentalną weryfikację warunków realizacji operacji zgrzewania – jednej z szybszych metod spajania elementów maszyn. W artykule wykazano jak bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni łączonych, w aspekcie wytrzymałości zgrzewanego złącza.

 

 

Zachęcam również do zapoznania się z innowacjami firm narzędziowych. Firma Iscar, na przykład, prezentuje korzyści wynikające z używania narzędzi umożliwiających obróbkę z dużymi prędkościami skrawania (HSM). Inny czołowy producent narzędzi – firma Sandvik Coromant – prezentuje nowe ostrza do wykorzystania w różnych rodzajach obróbki skrawaniem. Zachęcam także do zapoznania się z informacją kolejnej firmy – Schwanog – funkcjonującej w sferze „narzędziowe”.

Jak zawsze jest w bieżącym wydaniu naszego Kwartalnika sporo reklam, dzięki którym możecie Państwo zorientować się nad czym pracują polskie i nie tylko, przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze produkcyjnej. W pierwszym wydaniu każdego roku informowaliśmy Państwo o tym kto recenzował artykuły naukowo-techniczne w minionym roku. W tym roku robimy to wyjątkowo w drugim wydaniu.

Mam nadzieję, że duża różnorodność tematyczna informacji sprawi, że każdy z PT Czytelników znajdzie w tym wydaniu Obróbki Metalu interesujące dla siebie wiadomości.

 

prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Czas szybko i nieubłaganie mija. Dopiero żegnaliśmy stary rok, a mamy już prawie kwartał nowego za sobą.  Wydarzyło się w tym czasie sporo i to zarówno o zabarwieniu pozytywnym jak i negatywnym. Do pozytywów z pewnością zaliczyć należy malejące zagrożenie tym małym paskudnym wirusem, a do negatywów – to co się dzieje za naszą wschodnią granicą.

 

Dzięki zmniejszającemu się zagrożeniu epidemiologicznemu do normalności zaczynają wracać imprezy naukowe, naukowo-techniczne i wystawiennicze. Będzie więc o czym pisać w naszym kwartalniku, gdyż tak jak dotąd chcemy w nich czynnie uczestniczyć. W tym wydaniu są już zapowiedzi zbliżających się imprez tego typu. Tak więc, jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu to odbędą się tego typu imprezy w Kielcach, Poznaniu i Bydgoszczy, o których informacje znajdziecie Państwo w numerze.

 

 

Jak zawsze wydanie zawiera kilka ciekawych artykułów naukowych. W pierwszym z nich grono młodych Autorów, wspieranych przez doświadczonych naukowców najmłodszej polskiej politechniki przedstawiło rezultaty badań dotyczących obróbki tworzyw konstrukcyjnych za pomocą strugi wodnościernej. Ze względu na swoje liczne zalety jest ona coraz częściej wykorzystywana w procesach wytwarzania.

Autorzy drugiego artykułu to także mieszanka młodości i doświadczenia. W swoim artykule przedstawili Oni rozważania dotyczące obciągania ściernic ze spoiwem metalowym. Jak każde narzędzia także i takie ściernice wymagają „ostrzenia”, a specyficzny rodzaj spoiwa powoduje, że tradycyjne metody obciągania ściernic nie mogą być w tym przypadku stosowane. Rozważania zweryfikowane zostały eksperymentem, którego rezultaty także zawiera artykuł.

W trzecim także interesującym artykule Autorzy przedstawili rezultaty badań mających na celu zwiększenie efektywności obróbki skrawaniem (toczenia). Zawarta jest w nim analiza porównawcza powierzchniowych efektów obróbki różnymi ostrzami. Wykazano, a właściwie potwierdzono, że dobór ostrza skrawającego to bardzo ważny element projektowania procesów obróbki.

Autorzy czwartego artykułu to międzynarodowe grono doświadczonych naukowców. Przedstawiono w nim nabierające coraz większej wagi zagadnienia ekologiczne procesów wytwarzania. Wskazano miejsca w procesach technologicznych gdzie tego typu zagrożenia mogą powstawać, przytoczono także sposoby minimalizacji ich skutków. Artykuł zawiera także metodę pozwalającą na ilościowe oszacowanie tych negatywnych najczęściej skutków.

Tradycyjnie też zamieszczamy informacje czołowych przedstawicieli producentów narzędzi i pomocy warsztatowych o ich najnowszych osiągnięciach. W tym zakresie zwracam uwagę na informację o jubileuszu 30-lecia firmy Iscar Polska, z którą nasz Kwartalnik od wielu lat owocnie współpracuje. W wydaniu znajdują się także opracowania dotyczące organizacyjnej sfery procesów wytwórczych, a także liczne informacje bezpośrednio i pośrednio związane z tematyką wiodącą naszego Kwartalnika, a więc obróbką metalu. Zachęcam zatem do lektury.

 

Jak zaznaczyłem na początku wszystko powoli zaczyna wracać do normy i oby ta tendencja była trwała, czego w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę wszystkim PT Czytelnikom i autorom zawartości wydania.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Dotrwaliśmy jakoś do końca 2021 roku, chociaż niestety z wiadomych powodów – nie wszyscy. Należy mieć nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich lepszy. Jak na panujące warunki, gospodarka ma się dobrze, trochę nieśmiało, ale jednak obserwuje się ożywienie w imprezach wystawienniczych i naukowo technicznych (konferencje i seminaria). Niejako „dzięki” epidemii pojawiła się nowa forma imprez tego ostatniego rodzaju – webinaria. Można stwierdzić, że nawet w nieszczęściu można dopatrzyć się elementów pozytywnych.

 

Optymistyczny obraz tworzą informacje o imprezach, które już się odbyły STOM Kielce i planowane w bliższej i dalszej przyszłości (INNOFORM Bydgoszcz – marzec ’22, oraz ITM Poznań – czerwiec’22). Informacje o tych imprezach znajdą Państwo w numerze. Oby tylko uparty wirus tych planów nie pokrzyżował.

 

Jak zawsze w każdym wydaniu, zamieszczamy informacje o nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych narzędzi (firmy: Schwanog i Iscar) oraz maszyn (firmy: Roesler – obróbka strumieniowo-ścierna i Prima Additive – obróbka przyrostowa). Ostatnia z wymienionych firm ukazana jest w szerszym kontekście jako jeden z elementów prężnie rozwijającej się włoskiej firmy Prima Industrie Ggroup. Warto zwrócić uwagę na fakt, że opisywane nowości dotyczą dziedzin prezentowanych już wcześniej w artykułach publikowanych w naszym kwartalniku.

Tradycyjnie już nasz kwartalnik zawiera część naukowo-badawczą, w której publikujemy rezultaty działań w sferze nauki, osiągnięte przez polskich (i nie tylko) naukowców. W pierwszym z nich międzynarodowy zespół Autorów przedstawił wyniki swoich przemyśleń i analiz dotyczących logistyki procesów produkcyjnych, a ściślej – wyposażenia logistycznego niezbędnego do efektywnej realizacji tych procesów. Wskazano zmiany jakie powoduje coraz częstsze wykorzystywanie obrabiarek CNC.

Kolejny artykuł jest interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze zawiera rezultaty badań z zakresu powłok stosowanych w narzędziach skrawających, a po drugie – opracował go zespół naukowo-przemysłowy. W tym pierwszym zakresie artykuł
jest interesujący gdyż jest to bardzo aktualny temat. Obecnie coraz rzadziej używa się narzędzi bez pokrycia. Drugi aspekt jest natomiast bardzo pożądany gdyż taki mariaż stwarza większe prawdopodobieństwo praktycznego wykorzystania
rezultatów badań.

W kolejnym artykule przedstawiciele Politechniki Warszawskiej przedstawili opracowaną metodę określania trwałości ostrza podczas toczenia. Jest to metoda skrócona, dzięki temu efektywna, lecz jej wyniki są w pełni wiarygodne.

Czwarty zamieszczony artykuł zawiera ciekawe przykłady wykorzystania oprzyrządowania w procesach spawania. Na rzeczywistym przykładzie wykazano ile można zyskać stosując takie oprzyrządowanie. Wskazano także czynniki, które osiągnięcie tych korzyści warunkują.

Zachęcam także do zapoznania się z opracowaniem, korespondującym z grupą artykułów n-b, w którym bardzo ciekawe, holistyczne ujęcie swojej funkcji i realizowanych zadań prezentuje czołowa w skali światowej firma narzędziowa ISCAR.

Zachęcam także do zapoznania się z bawarską firmą Peter Lӧffler Machinenbau w Eigeltingen, prezentującej się w kolejnej notatce. Jej działaniu przyświecają dwa pojęcia: terminowość i jakość.

Ponieważ na horyzoncie widać już święta, w imieniu Zespołu Redakcyjnego życzę PT Czytelnikom spokoju i wypoczynku podczas Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym 2022 Roku – dużo zdrowia i licznych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak również i zawodowym.

 

Prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Trwają przygotowania do kolejnej edycji targów ITM INDUSTRY EUROPE. Wydarzenie – zgodnie z oczekiwaniami branży – odbędzie się jak w ubiegłych latach późną wiosną. Hale targowe od 31 maja do 3 czerwca 2022 wypełnią nowoczesne maszyny i urządzenia dla przemysłu 4.0.

W tym roku to właśnie targi ITM INDUSTRY EUROPE rozpoczęły sezon spotkań dla przemysłu. Było to pierwsze wydarzenie wystawiennicze dla tego sektora po kilkumiesięcznej przerwie wywołanej pandemią. I było to bardzo dobre otwarcie, co w rozmowach potwierdzali zarówno wystawcy z kraju oraz z zagranicy jak i zwiedzający ekspozycję profesjonaliści. Prognozy dla najbliższej edycji targów są jeszcze bardziej obiecujące.

Oddech dla przemysłu

Eksperci zakładają, że w 2022 europejska gospodarka „odetchnie” w wyniku systematycznej likwidacji wąskiego gardła w przemyśle. To optymistyczne prognozy także dla targów ITM INDUSTRY EUROPE, którym ponownie będzie towarzyszyć hasło: Przemysł ery cyfrowej.

– Dane z rynku potwierdzają, że robotyka przemysłowa i cyfryzacja mają się dobrze, a wręcz w tych trudnych czasach to one pomogły przetrwać wielu firmom. Dlatego z pewnością na targach ITM tych tematów nie zabraknie. Od kilku lat widać ogromne zainteresowanie automatyzacją, digitalizacją i robotyzacją wśród zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Mamy już w planach nie tylko panele dyskusyjne z największymi liderami tej branży, ale także zróżnicowaną ekspozycję rozwiązań i urządzeń dedykowanych inteligentnym fabrykom – zapowiada Anna Lemańska-Kramer, dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE.

Robotyzacja pnie się w górę

Cyfrowa fabryka łączy istniejącą technologię produkcji z inteligentną technologią sieciowych systemów komunikacji i przetwarzania danych. Wykorzystane w niej systemy cyberfizyczne monitorują procesy i mogą podejmować decyzje – to wizja cyfrowej fabryki, która na świecie powoli staje się faktem. Jak wynika z raportu „World Robotics 2021” Międzynarodowej Federacji Robotyki, w 2020 roku przedsiębiorstwa przemysłowe na świecie zainstalowały 383,5 tysiąca robotów przemysłowych, co oznacza nieznaczny wzrost (o 0,5%) w porównaniu z 2019. Aż 22 tysiące z tej liczby stanowią coboty. Wartość wszystkich maszyn to około 13,2 miliarda dolarów. Dzięki nowym wdrożeniom, globalna liczba urządzeń wyniosła 3,015 miliona, czyli o 10% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej robotów (28%) w zeszłym roku zakupiły firmy z branży elektrycznej i elektronicznej. Co piąty trafił do zakładów motoryzacyjnych, co dziesiąty – do fabryk z sektora metalowego i maszynowego.

– Z pewnością te trendy pokażemy na targach. Zdajemy sobie sprawę, że w zakresie robotyzacji w Polsce jest wiele do zrobienia a koszty związane z digitalizacją są wysokie. Jednak – jeśli potwierdzą się plany rządu – ulga na robotyzację będzie elementem pakietu zmian legislacyjnych. Zgodnie z założeniami, uprawni ona do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na ten cel. Trzymamy rękę na pulsie, obserwujemy aktualne rozwiązania. Do dyskusji na ten temat zaprosimy decydentów w ramach programu Kongresu Industry Next, którego pierwsza edycja w tym roku okazała się dużym sukcesem. W kolejnej odsłonie tego wydarzenia także nie zabraknie aktualnych możliwości finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw działających w branży przemysłowej, planujących inwestycje w najnowsze technologie – dodaje Anna Lemańska-Kramer.

Pomysł na 2022 r.

ITM INDUSTRY EUROPE to jedyna na taką skalę ekspozycja pracujących maszyn w Polsce i prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Flagowa oferta targów to: obrabiarki do metali, automatyka przemysłowa, robotyka, narzędzia, odlewnictwo, obróbka powierzchni, technologie addytywne, oprogramowanie czy metrologia przemysłowa.

W najbliższej edycji zaplanowano kontynuację strefy SMART FACTORY bogatej w inteligentne rozwiązania dla fabryk. To wyjątkowa przestrzeń ekspozycyjna przygotowywana we współpracy z liderami rynku.

Z kolei dla pionierskich rozwiązań „w duchu” przemysłu 4.0, które przeszły już fazę testów, otwarta będzie STARTUP ZONE.

Pomysł przestrzeni dla startupów w branży przemysłowej zrodził się już w ubiegłym roku, jednak w najbliższej edycji planujemy go skutecznie rozwinąć i wcielić w życie. Tym bardziej, że pojawia się coraz więcej „młodych” inicjatyw opartych o technologie: digital twin, AI, big data czy 5G przeznaczonych dla firm działających w przemyśle. Chcemy umożliwić udaną premierę nowym aplikacjom, technologiom czy maszynom i inicjować udane pomysły biznesowe – mówi Anna Lemańska-Kramer.

Targi ITM INDUSTRY EUROPE potrwają od 31 maja do 3 czerwca 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie będzie można jednocześnie zwiedzić ekspozycję: targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting oraz Forum Odlewniczego Focast. W pierwszym i drugim dniu targów zaplanowano II edycję Kongresu Industry Next.

 www.itm-europe.pl

Aż 11 produktów zyskało przychylność Sądu Konkursowego i zdobyło Złoty Medal MTP targów ITM INDUSTRY EUROPE 2021. Tą prestiżową nagrodą może pochwalić się także jeden z wystawców targów MODERNLOG. O tych laureatach będzie głośno. To oni wyznaczają nowe standardy.

Tradycyjnie, jeszcze przed rozpoczęciem targów ITM INDUSTRY EUROPE, poznajemy laureatów jednej z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych nagród targowych w naszym kraju – Złotego Medalu MTP. Wyróżnienie przyznawane jest produktom, usługom i rozwiązaniom, które charakteryzują się najwyższą jakością zastosowanych materiałów, innowacyjnych rozwiązań czy też są wytworzone w oparciu o najnowszej klasy technologie dostępne na rynku.

W tym roku jury miało postawione przed sobą niezwykle ciężkie zadanie. Dyskusje były burzliwe, ponieważ wszystkie zgłoszone produkty reprezentowały ciekawe, nowoczesne rozwiązania. Bardzo nas cieszy fakt, że aż 12 z nich spotkało się z przychylnością kapituły – mówi dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE, Anna Lemańska. – mówi dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE, Anna Lemańska.

Po posiedzeniu Sądu Konkursowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Jana Żurka– Prorektora ds. współpracy z gospodarką, kierownika Zakładu Projektowania Technologii, Instytutu Technologii Mechanicznej, Politechniki Poznańskiej, Złoty Medal MTP targów ITM INDUSTRY EUROPE 2021 przyznano aż 12 produktom (11 na ITM i 1 na Modernlog).

Więcej o nagrodzonych rozwiązaniach będzie można dowiedzieć się na stoiskach laureatów podczas targów ITM INDUSTRY EUROPE w Poznaniu.

Jeszcze do 26 sierpnia można oddać swój głos w Konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów.

 

Poniżej lista nagrodzonych.

LISTA NAGRODZONYCH NA TARGACH ITM INDUSTRY EUROPE 2021

Factory 2.0 NET

OMNI 3D Sp. z o.o.  – zgłaszający i producent

PAWILON 5, STOISKO 10

Najnowsza drukarka Factory 2.0 NET przeznaczona jest do profesjonalnych zastosowań przemysłowych. Maszynę wyróżnia: duża powierzchnia robocza (500x 500x570mm), zamknięta, izolowana i aktywnie grzana komora robocza, wysoka precyzja wymiarowa, automatyczna kalibracja stołu oraz możliwość druku z wykorzystaniem 2 ekstruderów. System ekstruzji, kontrola ciśnienia, specjalnie opracowany obieg powietrza (Omni Cooling System) to cechy wyróżniające ją od innych drukarek 3D. Wykorzystanie systemu Omni Auto Head Calibration System umożliwia bezobsługową możliwość kalibracji maszyny, zaś Omni Web Control pozwala na zdalny podgląd procesu druku 3D oraz zdalne zarządzanie maszyną z poziomu strony internetowej.

 

Funkcja Sorting Guide

TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – zgłaszający i producent 

PAWILON 5, STOISKO 80

 W dzisiejszych czasach w obróbce blach często brakuje przejrzystości i systematyczności procesów na styku zadań ręcznych i obróbki maszynowej. Czy nie byłoby wspaniale zaoszczędzić czas pracy podczas ręcznego sortowania – zwiększając w ten sposób czas pracy maszyny? Nowa funkcja Sorting Guide to umożliwia: pomaga operatorowi przy wyjmowaniu i sortowaniu detali. Ponadto zaznacza części na ekranie, kodując je kolorami według kolejności, kolejnych procesów lub geometrii. Wyjęte części są automatycznie księgowane. W ten sposób unika się pomyłek – a to oznacza oszczędność czasu i wyższą jakość pracy.

 

Mobilne stanowisko do badań właściwości ciekłych metali, stopów, szkieł, żużli i innych substancji w szerokim zakresie temperatury topnienia

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Zarząd Główny, MeasLine sp. z o.o., Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk – zgłaszający i producent

PAWILON 6, STOISKO 39

Zgłoszone stanowisko wyróżnia się in plus w praktyce światowej, albowiem osiągane parametry urządzenia przekraczają poziomy dotychczas osiągane. Mobilność umożliwia prowadzenie badań wszędzie tam, gdzie istnieją warunki do poszerzenia zakresu badawczego także o inne testy uzupełniające Stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych jest szeroki, a przewidziane unikatowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalają nie tylko na dotychczasowe wyznaczanie kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego, ale także wiele innych istotnych charakterystyk materiałowych. Stanowisko posiada ważne i unikatowe walory eksploatacyjne, sprawdzone w poprzednich autorskich rozwiązaniach tego typu. Urządzenie powstało w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr UMO-2018/31/B/ST8/01172) (18.18.170.06640). Jest przedmiotem zgłoszenia patentowego (numer rejestracyjny CTT-owi.622-14/20).

 

SHP ND-PNWE-AE

AJAN Polska – zgłaszający,  AEP Rybicki Zwada Sp.J. – producent

PAWILON 5, STOISKO 63

 Przecinarka plazmowa SHP260 ND-PNWE-AE to zaawansowane urządzenie przeznaczone do cięcia stali za pomocą łuku plazmowego. Wyjątkowość przecinarki SHP260 polega na wykonaniu jej w 94% przez firmę AJAN ELEKTROINIK a nie składania z ogólnodostępnych podzespołów. Wiedza którą dysponuje firma przysłużyła się do ciągłego rozwoju tej technologii, a najnowsza jej wersja (SHP260 ND-PNWE-AE) dysponuje już stałym nadzorem wizualnym nad zużyciem najważniejszych komponentów maszyny. Nadzór ten odbywa się online lub offline i przyczynia się do zwiększenia produkcyjności (średnio o 7%) oraz redukcji kosztów bezpośrednich oraz pośrednich. Wysokość oszczędności zależy od indywidualnej analizy kosztów cięcia którą AJAN POLSKA może wykonać dla osoby zainteresowanej. Przykładowe wyliczenia dostępne są na stronie producenta.

 

System TAWERS SUPER ACTIVE WIRE ALUMINIUM z funkcją PULS STICH

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. – zgłaszający, PANASONIC ROBOT AND WELDING SYSTEMS EUROPE A DIVISION OF PANASONIC INDUSTRY EUROPE GmbH – producent

PAWILON 5, STOISKO 64

 Zrobotyzowany system spawalniczy z aktywnym podawaniem drutu z funkcją PULS STICH pozwalającą na osiągnięcie bardzo wysokiej jakości spoiny przy spawaniu aluminium i jego stopów. Funkcja ta pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości spawania metodą TIG ze znacznie większymi prędkościami (do 1,8 m/min) przy utrzymaniu stabilności procesu. System TAWERS SUPER ACTIVE WIRE ALUMINIUM z funkcją PULS STICH znajduje szerokie zastosowanie w spawaniu produktów wymagających wysokiej jakości estetyki spoin takich jak aluminiowe ramy rowerowe, zbiorniki, rusztowania, schody i wiele innych.

 

UN-500M 3D PRINTER myjnia komorowa natryskowo-ultradźwiękowa z koszem obrotowym

ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski – zgłaszający i producent

PAWILON 5, STOISKO 111

UN-500M 3D PRINTER to nowoczesna myjnia natryskowo-ultradźwiękowa zaprojektowana do mycia detali w roztworach wodnych. Innowacyjny system wysokiego ciśnienia oraz kilku częstotliwości ultradźwięków z zapewnieniem przepływu cieczy w zanurzeniu zapewnia najwyższy poziom czystości w najkrótszym czasie. Kosz procesowy może się obracać lub wykonywać ruchy wahadłowe. Urządzenie wykonuje zabiegi mycia, płukania i suszenia. Proces jest w pełni automatyczny, konfigurowalny ze sterownika. Zaawansowane systemy wydłużają żywotność kąpieli oraz minimalizują pobór energii elektrycznej.

 

Innowacyjne narzędzia do maszyn leśnych z modyfikowaną powierzchnią roboczą elementów odlewanych

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny – zgłaszający i producent

PAWILON 6, STOISKO 37

PAWILON 5, STOISKO 107

Wdrożenie, nowoopracowanych w ramach projektu, elementów roboczych jest szansą dla komercyjnego partnera projektu na uzyskanie przewagi ekonomicznej i technologicznej nad konkurencją krajową, a przede wszystkim na globalnym rynku narzędzi leśnych. Współpraca pomiędzy Firmą P.I.O. SPECODLEW, a jednostkami naukowymi, w ramach utworzonego Konsorcjum, wyeliminowała barierę ograniczającą implementacje kosztownych technologii w celu zaoferowania ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych.

 

Innowacyjne proekologiczne żywice furfurylowe Żywfur EKO® dedykowane dla przemysłu odlewniczego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny – zgłaszający i producent

PAWILON 6, STOISKO 37

PAWILON 5, STOISKO 107

Seria Żywfur EKO® to innowacyjne, proekologiczne żywice furfurylowe stosowane jako spoiwo do sporządzania samoutwardzalnych mas formierskich, utwardzanych metodą bez ogrzewania „no bake”. Żywice Żywfur EKO® są przeznaczone do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych z możliwością stosowania mas regenerowanych dla odlewów żeliwnych. Implementacja produktów Żywfur EKO® obniża emisje alkoholu furfurylowego i formaldehydu w procesach formowania, oczyszczania, wybijania oraz zalewania odlewów.

Narzędzia metaliczno-diamentowe bez udziału materiałów krytycznych do obróbki powierzchni betonowych i kamiennych

Zaoferowanie na rynku innowacyjnych narzędzi metaliczno-diamentowych powoduje znaczącą zmianę pod względem następujących parametrów: koszt wytworzenia narzędzi na bazie opracowanych materiałów stanowi ok. 60% kosztów wytworzenia narzędzi z zastosowaniem materiałów komercyjnych; zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka pracowników zatrudnionych przy produkcji narzędzi przez wyeliminowanie Co; zwiększenie wydajności i trwałości narzędzi dzięki modyfikacji składu fazowego osnowy.

 

Prototypowa linia do produkcji burgera z wysortu warzywnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych- zgłaszający i producent

PAWILON 5, STOISKO 107

Linia powstała w ramach projektu, którego głównym celem było opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla procesu produkcyjnego burgerów powstałych z odpadów poprodukcyjnych w zakładach zajmujących się mrożeniem warzyw. Technologia zagospodarowania odpadów pozwala na zmniejszenie marnowania zasobów naturalnych oraz negatywnego wpływu produkcji spożywczej na środowisko.

 

Rdzeń magnetycznie miękki bezszczotkowego, stałoprądowego silnika elektrycznego z magnesami trwałymi małej mocy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych – zgłaszający

PAWILON 5, STOISKO 107

Rdzeń magnetycznie miękki o konstrukcji hybrydowej pozwala zapewnić w nim możliwie najniższe straty mocy, przy jego małych gabarytach i małej masie. Rozwiązanie takie może mieć zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach, w których dużą rolę odgrywa miniaturyzacja układu napędowego oraz energooszczędność. Rdzeń hybrydowy został zastosowany w stojanie pompy wspomagania pracy serca RH ROT powstałej w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

 

LISTA NAGRODZONYCH NA TARGACH MODERNLOG 2021

ALVO® Ultra V-bot – mobilny robot dezynfekujący UV-C

PPH Wobit s.c. E.K.J. Ober- zgłaszający i producent

PAWILON 6, STOISKO 7

ALVO® Ultra V-bot to mobilny robot dezynfekujący UV-C zapewniający wysokiej jakości proces odkażania, ułatwiając tworzenie i realizację dokładniejszych planów higieny w różnych lokalizacjach, nie tylko w szpitalach. W ALVO® Ultra V-bot zastosowana jest technologia światła UV-C, niszcząca kwas nukleinowy (DNA) groźnych patogenów chorobotwórczych, w tym SARS-CoV- 2. Dekontaminacja jest kontrolowana zdalnie, a robot po zaprogramowaniu może pracować autonomicznie.

 

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.

Targi ITMINDUSTRY EUROPE, Subcontracting, Modernlog, 3D Solutions, Focast, Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle potrwają od 31 sierpnia do 3 września.

 

 www.-itm-europe.pl

 

 

 

 

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost użycia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w licznych zastosowaniach komercyjnych, a także wojskowych. Obecnie szacuje się, że na świecie istnieje przeszło 10 mln tego typu obiektów, wykorzystywanych od celów od hobbystycznych po profesjonalne, których wartość przekracza wiele milionów dolarów. BSP, zwane powszechnie dronami muszą cechować się małą masą i dużą sprawnością układu napędowego i zasilania, które pozwalają na długi czas nieprzerwanej pracy w powietrzu zwiększając obszar potencjalnych zastosowań. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów latających używanych w zastosowaniach profesjonalnych. W zależności od zastosowania i liczności serii, do ich budowy wykorzystuje się wiele różnych materiałów w szczególności kompozytów. Jednakże bezzałogowe aparaty latające używane do celów militarnych, a także komercyjnych, np. w transporcie i rolnictwie muszą dodatkowo cechować się wytrzymałą i stabilną konstrukcją pozwalającą na przenoszenie dużych obciążeń. Z tej przyczyny coraz częściej do budowy BSP używa się stopów metali lekkich w szczególności aluminium, magnezu i tytanu. Ważnym argumentem przemawiającym za używaniem stopów metali lekkich są również względy ekologiczne gdyż niedostatecznie jeszcze są rozwinięta procesy recyklingu materiałów kompozytowych.

 

Autorzy:

dr inż. Tomasz Muszyński; dr inż. Małgorzata Kmiotek; dr Adrian Kordos; mgr inż. Daniel Ficek

 

Zastosowanie stopów metali lekkich w bezzałogowych statkach powietrznych

Oddajemy do Waszych rąk drugie tegoroczne wydanie naszego kwartalnika. Jest ono nieco opóźnione lecz przyczyna jest obiektywna – epidemia. Z bieżących obserwacji można wnioskować, że jej zasięg ogranicza się w sposób kontrolowany co zwiastuje jej koniec – niekoniecznie bliski, lecz w dającej się przewidzieć przyszłości. Tę optymistyczną prognozę potwierdza fakt, że do normalnego życia zmierza także gospodarka. Ponieważ jest to – w dużym stopniu samoregulujący się organizm, więc jeżeli nie będziemy jej w tym „pomagać” to można oczekiwać stabilizacji na oczekiwanym poziomie.

 

 

To „budzenie się” gospodarki można zaobserwować także w naszym kwartalniku. W tym wydaniu zamieszczamy informacje o imprezach, które mimo panujących warunków odbyły się. Są także zapowiedzi nadchodzących imprez wystawienniczych. Do tych pierwszych należą m.in. Targi INNOFORM, które w dniach 20–22 kwietnia odbyły się w formie on-line w Bydgoszczy. Dzięki ciekawej organizacji tej imprezy udział w niej wzięło ponad 600 uczestników. Do tej grupy imprez zaliczyć można także konferencję Człowiek 4.0, zorganizowaną 15. czerwca, także w formie on-line przez firmę ekspercką SI Consulting. Druga grupa to imprezy, które odbędą się w niedalekiej przyszłości i już nie w takiej formule jak te wymienione wyżej (taką w każdym razie mamy nadzieję). Wśród nich są najstarsze polskie Targi Poznańskie (obecnie ITM Industrie), które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Jak zapewniają Organizatorzy będzie to ciekawa impreza w formule łączącej tradycyjne targi z wirtualnymi spotkaniami. Kolejną imprezą, a właściwie zbiorem imprez, jest Salon Technologii Obróbki Metali, który jak zawsze odbędzie się w Kielcach i chociaż w nazywany jest on Przemysłową Wiosną STOM, to z wiadomych przyczyn odbędzie się ona na początku października.

 

 

Tradycyjnie już, w numerze zamieszczamy pięć artykułów naukowych, opracowanych przez uczelnie wyższe, przy współpracy naszego przemysłu. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień metrologicznych, a dokładniej – oprogramowania maszyn pomiarowych. Nowe procedury pomiarowe pozwalają zwiększyć dokładność pomiarów realizowanych na maszynach starszej konstrukcji. Drugi artykuł zawiera informacje dotyczące działań optymalizacyjnych technologii przypawania, często stosowanej w praktyce przemysłowej, ponieważ jest to jedna z najprostszych oraz najszybszych metod łączenia elementów maszyn. Trzeci artykuł dotyczy badań obróbki wodno-ściernej. Ze względu na swoją uniwersalność aplikacyjną znajduje ona coraz częstsze zastosowania w obróbce nie tylko metali ale także innych materiałów konstrukcyjnych. Czwarty artykuł zawiera bardzo ciekawe informacje dotyczące tzw. dronów. Przedstawiono całą gamę rozwiązań konstrukcyjnych, a także zagadnienia materiałowe, w wielu przypadkach determinujące procesy wytwórcze. Piąty artykuł zawiera krótką informację dotyczącą fragmentu rezultatów projektu badawczego realizowanego w małopolskiej firmie. Projekt dotyczy opracowania predykcyjnego systemu diagnozowania i przetwarzania uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych i finansowany jest centralnie przez NCBiR.

 

 

Jak zawsze w numerze przedstawiamy elementy oprzyrządowania produkcyjnego oraz nowości narzędziowe. Szczególnej uwadze polecam artykuł firmy ISCAR – jednego z liderów wśród producentów narzędzi. Zawarto w nim najnowsze informacje dotyczące obróbki materiałów egzotycznych. Jest to nowa grupa materiałów narzędziowych i z tego powodu warto się z nimi zapoznać. Zachęcam także do zapoznania się z ciekawymi, niektórymi nawet zaskakującymi informacjami zawartymi w artykule przygotowanym przez polski oddział firmy CERATIZIT Group – czołowego w skali światowej producenta narzędzi skrawających, którym już od wielu lat kieruje z sukcesami Zbigniew Wawrzyniak. Mam nadzieję, że zapoznanie się z zawartością tego numeru naszego Kwartalnika i wykorzystanie zawartych w nim wiadomości przyczyni się do zwiększenia efektywności działań technicznych podejmowanych przez PT Czytelników.

 

Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Opracowano program obliczenia parametrów walca na podstawie pomiarów pięciu okręgów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (WMP). Parametrami obliczanymi przez program są: średnica walca, oś nachylenia osi walca do bazy pomiarowej, walec odniesienia najmniejszych kwadratów (LSCY), oś walca przechodząca przez środki skrajnych okręgów pomiarowych. Grafikę odchyłek względem walca LSCY przedstawiono w systemie Auto CAD za pomocą polecenia script. Opracowany program stanowi uzupełnienie oprogramowania maszyn współrzędnościowych.

 

Autorzy:

dr inż. Ryszard Filipowski; dr hab. inż. Józef Zawora, Politechnika Warszawska

 

Obliczenia parametrów walca i odchyłek walcowości

Pierwsze tegoroczne wydanie naszego kwartalnika ukazuje się podczas ciągle panującej epidemii wirusa. Przez taki malutki złośliwy organizm biologiczny wszelkie, nawet ogromne organizmy gospodarcze funkcjonują dużo wolniej i mniej efektywnie niż w czasach stabilnych. To spowolnienie ma także swoje odbicie w prasie, zarówno technicznej, naukowo-technicznej, a także naukowej. W większości przypadków firmy produkujące artefakty niezbędne we wszelkich praktycznie sferach działalności człowieka, jak również te, które zajmują się ich dystrybucją swoje wysiłki kierują głównie na utrzymanie dotychczasowej pozycji, a nie na rozwój, i jest to w pełni zrozumiałe.

 

Zaawansowane obrabiarki i postęp w cyfryzacji produkcji zwiększają zapotrzebowanie na frezy baryłkowe

Taka sytuacja znajduje swoje odbicie także w naszym kwartalniku – mniej jest bowiem informacji o nowych wytworach zarówno w sferze materialnej jak i koncepcyjnej. Tym nie mniej w numerze znajdziecie Państwo tradycyjnie artykuły naukowe, opracowane przez naszych stałych współpracowników, informacje z zakresu imprez wystawienniczych, które w ograniczonym zakresie, często też w zmienionej formie, ale jednak odbywają się. Są także nowości z zakresu narzędzi, oprzyrządowania a także rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej obróbki tworzyw konstrukcyjnych.

 

Przykładowe cięcie łukiem plazmowym z wydłużonym wyjściem

Pierwszy z artykułów dotyczy operacji przecinania plazmowego. Jest to metoda na razie zaliczana jeszcze do metod niekonwencjonalnych. Jak przekonują Autorzy opracowania, dzięki swoim licznym zaletom staje się coraz powszechniej stosowana dlatego wieloaspektowe badania tej metody są jak najbardziej potrzebne.

 

                                                                    Uproszczone modele chropowatości

W drugim artykule zawarte są rozważania dotyczące chropowatości, a więc zagadnienia dosyć znanego jednak jego Autorzy rozpatrują je w odniesieniu do mikroelementów i to zarówno ich wytwarzania jak i użytkowania. Obserwując postępy w miniaturyzacji mechanizmów wydaje się, że jest to zagadnienie bardzo aktualne.

 

Element z oznakowaniem alfanumerycznym i mozaikowym wykonanym laserowo

W trzecim opracowaniu zawarto syntezę wiadomości dotyczących znakowania stosowanego w działaniach w technosferze. Coraz większy zakres wykorzystywania tych zabiegów, zarówno w odniesieniu do maszyn oraz ich elementów, spowodował znaczny postęp w tym zakresie. W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania różnych rodzajów znakowania w procesach wytwórczych oraz w ich logistyce.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu prowadzącego tłocznika z wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Kolejny, czwarty artykuł zawiera analizę dotyczącą wykorzystania tworzyw sztucznych w budowie narzędzi stosowanych w operacjach obróbki plastycznej. Zarówno technika obróbki plastycznej jak i tworzywa sztuczne to dziedziny, których obserwuje się dynamiczny rozwój, a więc połączenie ich powinno w praktyce przynieść duże korzyści, co właśnie sugeruje lektura tego artykułu.

 

INNOFORM 2021

Jak już wcześniej wspominałem, epidemia w pewnym czasie praktycznie wstrzymała wszelkie działania w sferze wystawienniczej. Wraz z nadchodzącą wiosną obserwuje się pewne ożywienie nie tylko w naturze lecz także we wspomnianej sferze. Wydanie, które oddajemy do rąk Państwa zawiera informacje o pierwszych imprezach tego typu, a więc będą to: INNOFORM w Bydgoszczy, ITM w Poznaniu oraz STOM w Kielcach. Mimo istniejących trudności organizatorzy przewidują ich zorganizowanie, chociaż niekiedy w innej formule (Bydgoszcz) lub czasie (Kielce). Warto się z tymi informacjami zapoznać gdyż pozwoli to efektywnie wykorzystać czas.

 

DMG M1

Producenci obrabiarek, narzędzi i wszelkiego rodzaju oprzyrządowania także działają, i to jak można przekonać się – efektywnie. W numerze jest np. informacja czołowego producenta obrabiarek – firmy DMG MORI, o nowej obrabiarce. Jej cechy konstrukcyjne i technologiczne powodują, że może być ona przydatna zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak również w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką skrawaniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powstała ona w polskim zakładzie tej firmy w Pleszewie. Z kolei firmy narzędziowe: ISCAR, Schwanog i Mitsubishi prezentują swoje nowości w zakresie materiałów skrawających, w sposób wyraźny zwiększających efektywność obróbki.

Mam nadzieję, że zasygnalizowane w tym miejscu informacje skłonią PT Czytelników do lektury całej zawartości tego wydania naszego Kwartalnika.

 

Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

pl_PLPolish