Wiosna już w pełni, w pełni także sezon targowo-wystawienniczy. Od wielu lat obserwuje się, że wiosna, to okres zwiększonej aktywności w tym zakresie. Podobnie jest i w tym roku, chociaż jest ona nieco mniejsza niż w latach przed epidemią, np. imprezę INNOFORM w Bydgoszczy przesunięto na przyszły rok.

Pełną parą pracuje natomiast zaplecze naukowo-badawcze, którego efekty działań tradycyjnie już publikujemy. W tym wydaniu są to cztery artykuły opracowane przez zespoły Autorów krajowych z niewielkim tylko wsparciem zagranicy. Zagadnień dotyczących  wykorzystania lasera dotyczy artykuł opracowany w Politechnice Świętokrzyskiej. Ze względu na swoje pozytywne cechy jest to narzędzie coraz częściej wykorzystywane w różny sposób w procesach wytwórczych w licznych branżach.

Podobnie pozytywny trend obserwuje się odnośnie obróbki plastycznej. Cechy, które uzasadniają ten trend opisano w kolejnym artykule opracowanym przez grono międzynarodowe. W opracowanej syntezie czynników uzasadniających to zjawisko uwzględniono kompleksowo postęp w zakresie maszyn, narzędzi a także procesów technologicznych.

Odwrotne tendencje obserwuje się w zastosowaniach płynów roboczych. Jest to czynnik obciążający środowisko naturalne człowieka dlatego też dąży się do ograniczenia ich ilości używanych w procesach obróbkowych. Jednym ze sposobów w jaki można to uzyskać jest zwiększenie efektywności ich oddziaływania, m.in. przez modyfikowanie ich składu różnymi dodatkami. Rezultaty badań z tego zakresu przedstawiono w kolejnym artykule.

Czwarty z publikowanych w tym wydaniu naszego kwartalnika artykuł dotyczy dynamicznie rozwijającej się techniki wytwarzania jaką jest obróbka przyrostowa, nie bardzo wiadomo dlaczego nazywana drukowaniem (pojęcie od dawna używane w poligrafii). Autorzy ukazują liczne, niektóre bardzo niekonwencjonalne jej zastosowania.

Różne ciekawe pomysły i koncepcje najpierw są opisywane w profesjonalnych periodykach, a następnie niektóre z nich są wdrażane w praktyce. Informacje dotyczące tej drugiej fazy także zamieszczamy w naszym kwartalniku. W tym wydaniu dotyczą, np. narzędzi do obróbki komponentów medycznych. Liczne uwarunkowania występujące w procesach ich wytwarzania powodują, że narzędzia standardowe mają jedynie ograniczone zastosowania. Ciekawe informacje i propozycje z tego zakresu przedstawia firma ISCAR – nasz długoletni partner.

Schwanog – inna firma z którą mamy wieloletnie kontakty prezentuje stosowane w swoich narzędziach nowe rozwiązanie doprowadzanie cieczy chłodząco smarującej bezpośrednio do strefy skrawania dzięki czemu obróbka staje się efektywniejsza.

Przemysł bez narzędzi informatycznych trudno sobie dzisiaj wyobrazić, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z informacją o ciekawym systemie informatycznym Metal Top.pl, który ułatwia znaleźć optymalną odpowiedź na pytanie: inwestować czy kooperować ?

Firma BOSCH to znany producent bardzo różnorodnych wytworów o bardzo dobrej jakości. W tym numerze prezentuje wyposażenie bardzo przydatne, a  praktycznie niezbędne, do automatyzacji procesów produkcyjnych.

Te a także inne informacje zawarte w tym wydaniu Obróbki Metalu świadczą o szybko postępującej komercjalizacji badań naukowych – tendencji niezbędnej do życia,  zarówno dla nauki jak i przemysłu.

Jak w każdym wydaniu prezentujemy ponadto informacje o imprezach, które już się odbyły. Informacja na przykład o targach STOM w Kielcach pozwala zorientować się co – nie biorąc w nich udziału, straciliśmy. Są też zapowiedzi imprez w przyszłości, np. o rozpoczynających się już za kilkanaście dni imprezy, którą starsza generacja pamięta jako Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także imprezy które odbędą się trochę później, np. FASTENER Poland w Krakowie lub TOOLEX w Katowicach. Informacje o nich pozwolą Państwu zaplanować działania w przyszłości.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego i Autorów publikacji wyrażam przekonanie, że lektura tego wydania kwartalnika Obróbka Metalu dostarczy Państwu licznych ciekawych i pożytecznych informacji.

Redaktor  Naczelny

Michał STYP-REKOWSKI

Drugie tegoroczne wydanie naszego Kwartalnika pokrywa się w czasie z kolejną edycją najstarszej i największej krajowej imprezy wystawienniczej, jaką są tradycyjnie nazywane Targi Poznańskie. W swojej 100-letniej historii dokonywała się ewolucja Targów i dzisiaj nie jest to tylko prezentacja producentów różnych maszyn, lecz cały kompleks imprez różnego typu. Zachęcam do zapoznania się z obszerną informacją o tym, co w tym roku organizatorzy przygotowali dla nas.

W numerze są także informacje o imprezach tego typu: krajowych (INNOFORM w Bydgoszczy) i zagranicznych (EuroBLECH w Hanowerze) jakie odbędą się w przyszłości. Jeżeli ktoś nie miał możliwości uczestniczyć w imprezie „Przemysłowa Wiosna” w Kielcach, to po przeczytaniu obszernej informacji o niej, z pewnością uwzględni ją w swoich przyszłorocznych planach.

 

W części zawierającej publikacje naukowe, w tym wydaniu zamieszczamy jak zazwyczaj cztery pozycje. Artykuły opracowali tym razem Autorzy krajowi. Współpracujący z nami naukowcy ukraińscy są niestety zajęci innymi, ważniejszymi dla nich sprawami.

Pierwszy artykuł, z Politechniki Świętokrzyskiej, zawiera ciekawe informacje dotyczące przeciwzużyciowych powłok nanoszonych elektroiskrowo na elementy maszyn. W celu poprawy cech tribologicznych są one dodatkowo modyfikowane obróbką laserową. Uzyskane wyniki potwierdzają trafność wyboru tego sposobu zwiększania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo.

W drugim artykule przytoczono efekty rozważań dotyczących ewolucji działań technicznych. Wskazano dwie zaobserwowane tendencje w tej sferze, a więc odejście od maszyn uniwersalnych i uwzględnienie w procesach produkcyjnych czynnika ekologicznego. Przedstawiono korzyści takiego ujęcia tych zagadnień, poparte przykładami ich wdrożenia.

Kolejny artykuł zawiera procedury numeryczne służące do opisu struktury geometrycznej powierzchni. Badania analityczne w tym zakresie przyczyniają się do zwiększenia dokładności odwzorowania powierzchni po obróbce. Przedstawiono je w nieco uproszczonej formie, a zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Autorami, aby uzyskać brakujące szczegóły.

Artykuł czwarty zawiera eksperymentalną weryfikację warunków realizacji operacji zgrzewania – jednej z szybszych metod spajania elementów maszyn. W artykule wykazano jak bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni łączonych, w aspekcie wytrzymałości zgrzewanego złącza.

 

 

Zachęcam również do zapoznania się z innowacjami firm narzędziowych. Firma Iscar, na przykład, prezentuje korzyści wynikające z używania narzędzi umożliwiających obróbkę z dużymi prędkościami skrawania (HSM). Inny czołowy producent narzędzi – firma Sandvik Coromant – prezentuje nowe ostrza do wykorzystania w różnych rodzajach obróbki skrawaniem. Zachęcam także do zapoznania się z informacją kolejnej firmy – Schwanog – funkcjonującej w sferze „narzędziowe”.

Jak zawsze jest w bieżącym wydaniu naszego Kwartalnika sporo reklam, dzięki którym możecie Państwo zorientować się nad czym pracują polskie i nie tylko, przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze produkcyjnej. W pierwszym wydaniu każdego roku informowaliśmy Państwo o tym kto recenzował artykuły naukowo-techniczne w minionym roku. W tym roku robimy to wyjątkowo w drugim wydaniu.

Mam nadzieję, że duża różnorodność tematyczna informacji sprawi, że każdy z PT Czytelników znajdzie w tym wydaniu Obróbki Metalu interesujące dla siebie wiadomości.

 

prof. Michał Styp-Rekowski

Redaktor Naczelny

Pierwsze tegoroczne wydanie naszego kwartalnika ukazuje się podczas ciągle panującej epidemii wirusa. Przez taki malutki złośliwy organizm biologiczny wszelkie, nawet ogromne organizmy gospodarcze funkcjonują dużo wolniej i mniej efektywnie niż w czasach stabilnych. To spowolnienie ma także swoje odbicie w prasie, zarówno technicznej, naukowo-technicznej, a także naukowej. W większości przypadków firmy produkujące artefakty niezbędne we wszelkich praktycznie sferach działalności człowieka, jak również te, które zajmują się ich dystrybucją swoje wysiłki kierują głównie na utrzymanie dotychczasowej pozycji, a nie na rozwój, i jest to w pełni zrozumiałe.

 

Zaawansowane obrabiarki i postęp w cyfryzacji produkcji zwiększają zapotrzebowanie na frezy baryłkowe

Taka sytuacja znajduje swoje odbicie także w naszym kwartalniku – mniej jest bowiem informacji o nowych wytworach zarówno w sferze materialnej jak i koncepcyjnej. Tym nie mniej w numerze znajdziecie Państwo tradycyjnie artykuły naukowe, opracowane przez naszych stałych współpracowników, informacje z zakresu imprez wystawienniczych, które w ograniczonym zakresie, często też w zmienionej formie, ale jednak odbywają się. Są także nowości z zakresu narzędzi, oprzyrządowania a także rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej obróbki tworzyw konstrukcyjnych.

 

Przykładowe cięcie łukiem plazmowym z wydłużonym wyjściem

Pierwszy z artykułów dotyczy operacji przecinania plazmowego. Jest to metoda na razie zaliczana jeszcze do metod niekonwencjonalnych. Jak przekonują Autorzy opracowania, dzięki swoim licznym zaletom staje się coraz powszechniej stosowana dlatego wieloaspektowe badania tej metody są jak najbardziej potrzebne.

 

                                                                    Uproszczone modele chropowatości

W drugim artykule zawarte są rozważania dotyczące chropowatości, a więc zagadnienia dosyć znanego jednak jego Autorzy rozpatrują je w odniesieniu do mikroelementów i to zarówno ich wytwarzania jak i użytkowania. Obserwując postępy w miniaturyzacji mechanizmów wydaje się, że jest to zagadnienie bardzo aktualne.

 

Element z oznakowaniem alfanumerycznym i mozaikowym wykonanym laserowo

W trzecim opracowaniu zawarto syntezę wiadomości dotyczących znakowania stosowanego w działaniach w technosferze. Coraz większy zakres wykorzystywania tych zabiegów, zarówno w odniesieniu do maszyn oraz ich elementów, spowodował znaczny postęp w tym zakresie. W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania różnych rodzajów znakowania w procesach wytwórczych oraz w ich logistyce.

 

Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu prowadzącego tłocznika z wykorzystaniem tworzyw sztucznych

Kolejny, czwarty artykuł zawiera analizę dotyczącą wykorzystania tworzyw sztucznych w budowie narzędzi stosowanych w operacjach obróbki plastycznej. Zarówno technika obróbki plastycznej jak i tworzywa sztuczne to dziedziny, których obserwuje się dynamiczny rozwój, a więc połączenie ich powinno w praktyce przynieść duże korzyści, co właśnie sugeruje lektura tego artykułu.

 

INNOFORM 2021

Jak już wcześniej wspominałem, epidemia w pewnym czasie praktycznie wstrzymała wszelkie działania w sferze wystawienniczej. Wraz z nadchodzącą wiosną obserwuje się pewne ożywienie nie tylko w naturze lecz także we wspomnianej sferze. Wydanie, które oddajemy do rąk Państwa zawiera informacje o pierwszych imprezach tego typu, a więc będą to: INNOFORM w Bydgoszczy, ITM w Poznaniu oraz STOM w Kielcach. Mimo istniejących trudności organizatorzy przewidują ich zorganizowanie, chociaż niekiedy w innej formule (Bydgoszcz) lub czasie (Kielce). Warto się z tymi informacjami zapoznać gdyż pozwoli to efektywnie wykorzystać czas.

 

DMG M1

Producenci obrabiarek, narzędzi i wszelkiego rodzaju oprzyrządowania także działają, i to jak można przekonać się – efektywnie. W numerze jest np. informacja czołowego producenta obrabiarek – firmy DMG MORI, o nowej obrabiarce. Jej cechy konstrukcyjne i technologiczne powodują, że może być ona przydatna zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak również w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką skrawaniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że powstała ona w polskim zakładzie tej firmy w Pleszewie. Z kolei firmy narzędziowe: ISCAR, Schwanog i Mitsubishi prezentują swoje nowości w zakresie materiałów skrawających, w sposób wyraźny zwiększających efektywność obróbki.

Mam nadzieję, że zasygnalizowane w tym miejscu informacje skłonią PT Czytelników do lektury całej zawartości tego wydania naszego Kwartalnika.

 

Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

pl_PLPolish