Ważne są nowe technologie

Trwa realizacja projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem i uruchomieniem w Odlewni Kutno „zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościennych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej zaawansowanymi technikami kontroli jakości”. Finalizowana jest umowa na dostawę maszyn CNC do obróbki mechanicznej, które będą wykorzystywane do badań przemysłowych. Kompletne gniazdo obróbcze ma zostać dostarczone w maju tego roku.

Odlewnia Żeliwa Kutno jest częścią grupy Luma Automation, która skupia spółki specjalizujące się w zaawansowanych technologiach produkcji oraz obróbki metali. Spółka wytwarza produkty rdzeniowe i bezrdzeniowe z żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego.

Odlewnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi współczesnego przemysłu i gospodarki – podkreśla Rafał Durkiewicz, wiceprezes zarządu Odlewni Kutno. – Odlewane przez nas elementy znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, leśnym oraz rolnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, i energetyce, w tym również w odnawialnych źródłach energii, oraz praktycznie we wszystkich sektorach transportu. Znajdziemy je również w naszych domach. Kluczem do sukcesu w dzisiejszej, bardzo szybko zmieniającej się gospodarce jest umiejętność produkcji odlewów o wysokiej wartości, ale często bardzo skomplikowanych – zapewnia.

Trudny rok, obiecująca przyszłość

Według branżowego magazynu „Foundry Trade Journal” pandemia koronawirusa spowodowała spadek liczby zamówień w europejskich, a więc również i w polskich odlewniach oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw. Jednak pod koniec 2020 r., zgodnie z szacunkami The European Foundry Association (CAEF), nastąpiła stabilizacja nastrojów i wzrosły nadzieje na systematyczną poprawę koniunktury.

Potrafiliśmy bardzo szybko dostosować się do pandemicznego otoczenia – zauważa R. Durkiewicz. – Kwestie zdrowia i bezpieczeństwo w naszej branży zawsze były traktowane rygorystycznie, pojawienie się pandemii nie wiązało się z kosztownymi i skomplikowanymi zmianami w tym zakresie. Dlatego mogliśmy się skoncentrować na kontynuowaniu inwestycji i poszukiwaniu nowych technologii, które pomogą utrzymać światowej klasy rozwiązania w zakresie produkcji złożonych, skomplikowanych i trwałych komponentów – dodaje.

Projekt w Kutnie, na który odlewnia otrzymała 6 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje badania przemy­słowe i eksperymentalne prace rozwojo­we z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych na elementach sztucznej inteligencji. Następstwem realizacji projektu będzie opracowanie technologii obróbki mechanicznej , skomplikowanych geometrycznie i cienko­ściennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odle­wania do form bentonitowych , połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania. Cały realizowany projekt jest wart blisko 13,3 mln zł. Zgodnie z harmonogramem prace projektowe powinny zostać zakończone do kwietnia 2023 r.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach rośnie liczba elementów odlewanych z różnego rodzaju metali nieżelaznych, np. stopów aluminium, miedzi czy niklu – wyjaśnia Dariusz Jach, dyrektor R&D Odlewni Kutno. – Nie zmienia to jednak faktu, że większość odlewni krajowych i światowych nadal specjalizuje się głównie w wytwarzaniu odlewów ze stopów żelaza. Nie dlatego, że to jest prostsze, ale dlatego, że te odlewy wciąż znajdują – i ze względu na swoje parametry będą znajdowały zastosowanie – dodaje.

Według raportu The European Foundry Industry 2019, opracowanego przez CAEF i opublikowanego w październiku 2020 r., rok wcześniej produkcja odlewów żelaznych i nieżelaznych w Polsce wyniosła 1 011 500 t. Największy, bo ok. 45-procentowy, udział w produkcji ogólnej odlewów miały odlewy z żeliwa szarego i stopowego. Odlewy z żeliwa sferoidalnego stanowiły 15,5% wszystkich odlewów. Najmniejszy – zaledwie 1-procentowy – udział osiągnęły odlewy z żeliwa ciągliwego. W 2019 r. udział odlewów staliwnych w całkowitej produkcji wyniósł 5%. Odlewy z metali nieżelaznych stanowiły 36% produkcji odlewów. W ostatnim 10-leciu produkcja odlewów z metali nieżelaznych wykazuje tendencję wzrostową. Udział eksportu w produkcji ogólnej odlewów w 2019 r. ukształtował się na poziomie 60%.

Grupa Kapitałowa Luma Automation inwestuje w firmy, które specjalizują się w zaawansowanych technologiach produkcji i obróbki metali, i wspiera je. Grupa wciąż się rozwija, zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Konsolidując rynek małych i średnich firm, stwarza możliwości wzajemnego rozwoju na podstawie synergii w warunkach stabilności finansowej. Obecnie Grupę tworzy pięć spółek: Odlewnia Kutno, odlewnia cynku i aluminium Saga Poland, narzędziownia Luma Tools, ZM Postęp oraz Hydomat.

pl_PLPolish