Wiosenny numer “Obróbki Metalu”

Szybko zbliża się lato, chyba najbardziej lubiana pora roku. Dla dużej części społeczeństwa jest to czas urlopów, wakacji, a dla tych, którzy są przed lub po okresie aktywności zawodowej lub edukacyjnej – po pro­stu ciepłe, słoneczne (najczęściej) dni. Aktywność w sferze imprez targowo-wystawienniczych nieco zwalnia, lecz tylko po to, aby jesienią ponownie ożywić się.

W tym przedwakacyjnym okresie mamy jednak jeszcze najstarszą imprezę targową, a więc ITM INDU­STRY EUROPE, starszym Czytelnikom znaną jako Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zmiana nazwy nastąpi­ła z powodu znaczącego rozszerzenia oferty przygotowywanej przez jej organizatorów. To nie jest już tylko prezentacja swoich produktów przez uczestników, ale również liczne spotkania branżowe oraz seminaria te­matyczne, w których udział biorą zarówno wystawcy jak i zwiedzający. W tym wydaniu zamieszczamy ob­szerną informację o programie tegorocznej imprezy. Zapoznanie się z nią może z pewnością zachęcić do udziału w imprezie.

 

Zamieszczamy także obszerną informację o targach INNOFORM, które odbyły się po kilkuletniej przerwie w Bydgoszczy.

W części publikacyjnej prezentujemy, jak zazwyczaj – cztery artykuły. W pierwszym z nich opisano bada­nia dotyczące obróbki plastycznej, a dokładniej – gięcia. W obróbce tej należy uwzględnić własności spręży­ste obrabianego materiału i tego zagadnienia dotyczy prezentowany artykuł. Można „odpowiedź” materiału wyznaczyć teoretycznie lecz nie zawsze z zadowalającą dokładnością. Z tego powodu przydatna jest weryfi­kacja doświadczalna, której procedurę i rezultaty opisano w artykule.

Drugi artykuł zawiera interesujące wiadomości z zakresu obróbek wykończeniowych. Porównano w nim rezultaty uzyskane wykończeniem powierzchni stosując docieranie i szlifowanie realizowane na docierarkach dwutarczowych. Rezultaty badań wykazały, że szlifowanie na dwutarczowych docierarkach może być konku­rencyjne do tej obróbki realizowanej metodami tradycyjnymi.

Trzeci z prezentowanych artykułów dotyczy również obróbki elementów, lecz pośrednio. Przedstawiono w nim metodę diagnozowania stanu łożysk tocznych. Badania przeprowadzono na przykładzie łożyskowania wrzeciona obrabiarki, a wiadomo, że jest to zespół funkcyjny , który determinuje efekty obróbki skrawaniem, zarówno w aspekcie ilościowym (odchyłki wymiarowe) jak i jakościowym (struktura geometryczna obrabia­nych powierzchni).

Czwarty artykuł jest o tyle ciekawy, że zawiera rezultaty badań eksperymentalnych dotyczących przecina­nia, a więc standardowej operacji, lecz przecinanym materiałem jest sjenit, a więc tworzywo konstrukcyjne niezbyt często wykorzystywane w budowie maszyn. Ze względu na swoje pozytywne cechy coraz częściej znajduje ono zastosowanie w budowie obrabiarek, zwłaszcza tych, od których wymaga się dużych dokładno­ści obróbki.

Dla producentów narzędzi i innych pomocy technologicznych, wspomniana na wstępie pora roku nie wy­wołuje zmniejszenia ich aktywności. Zauważyć to można zapoznając się z ich materiałami promocyjnymi. Fir­ma ISCAR prezentuje na przykład narzędzia pozwalające w sposób zrównoważony realizować obróbkę skra­waniem. Nacisk na tę cechę procesów wytwarzania wynika z rosnącej na świecie świadomości dotyczącej kwestii środowiskowych, w dużej mierze będących skutkiem działalności człowieka. Na te aspekty działalno­ści zwraca uwagę firma PERO AG. Funkcjonowanie linii mycia tej firmy zapewnia nie tylko efektywne (dokładne i ekonomiczne) oczyszczanie obrabianych elementów lecz zabezpiecza także środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem środków myjących. Przeczytać można o tym w notatce promocyjnej firmy  KLAR-TECH – przedstawiciela producenta.

Jak zawsze, prezentując zawartość kolejnych wydań naszego kwartalnika, mam nadzieję, że przedstawio­ne materiały zainteresują naszych PT Czytelników, czego Państwu, ale i sobie życzę.

 

Michał STYP-REKOWSKI

Redaktor Naczelny

 

W tej samej kategorii

pl_PLPolish