Komputerowe wspomaganie działań człowieka w technosferze (CAx)