Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu 1/2017