Kwartalnik Naukowo-Techniczny Obróbka Metalu 3/2017