Kwartalnik Naukowo-Techniczny OBRÓBKA METALU 4/2022