Jak kompleksowo dbać o bezpieczeństwo w branży przemysłowej?

Obiekty przemysłowe mają priorytetowe znaczenie dla gospodarek państw. Kluczowe zatem jest odpowiednie podejście do projektowania systemów dozoru obiektów przemysłowych, zarówno w kontekście ochrony perymetrycznej, jak i właściwego zabezpieczenia linii produkcyjnych. Tak szerokie spektrum potrzeb wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego, technologii audio i analityki.

W branży przemysłowej wszystkie elementy muszą idealnie do siebie pasować, by zminimalizować wystąpienie incydentu, który mógłby spowodować, np. spadek wydajności linii produkcyjnej. Podobnie jest z sieciowymi systemami dozoru wizyjnego, gdzie komplementarność wdrażanych rozwiązań pozwala na szybsze przekazywanie informacji między urządzeniami – tym samym wpływając na stopień ochrony danego obiektu.

sugar factory industry line production cane process

Zakłady przemysłowe to przeważnie duże kompleksy, wymagające stałej ochrony, także pod kątem bezpieczeństwa pracowników przebywających na terenie produkcyjnym. Dlatego też wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w modelu end-to-end to wartość dodana dla przedsiębiorstwa z różnych powodów – nie tylko pod względem kompleksowej ochrony całego obiektu, ale także na potrzeby wyciągania przyszłościowych wniosków poprawiających bezpieczeństwo i optymalizujących prace całego obiektu.

Pełna ochrona zakładu przemysłowego

Wyobrażając sobie obiekt przemysłowy mamy na myśli ogromną halę produkcyjną z przestronnym, przynależącym do niego otoczeniem zewnętrznym. By skutecznie monitorować tak rozbudowaną przestrzeń, pomocne będą rozwiązania, łączące możliwości dozoru wizyjnego, IP audio i kontroli dostępu. Tak rozbudowany system będzie szczególnie cenny w przypadku np. nieautoryzowanego wtargnięcia intruza na teren zakładu. Wówczas kamery przystosowane do wykrywania podejrzanych zachowań i podążania za obiektem w ruchu są w stanie wykryć niepowołaną osobę. Dzięki zainstalowanym w urządzeniu funkcjom analitycznym kamera może wysłać odpowiedni komunikat pracownikom ochrony budynku. Dodatkowo urządzenia wyposażone w systemy IP audio, umożliwiają emitowanie komunikatów, których zadaniem jest odstraszenie intruza. Uzupełnieniem będą również rozwiązania kontroli dostępu – zezwalające na dostęp do wybranych stref tylko osobom do tego upoważnionym.

„Technologie dozoru wizyjnego muszą być również właściwie zarządzane. To, co może mieć kluczowe znaczenie w administrowaniu wielowymiarowym systemem bezpieczeństwa to również skrojone na miarę oprogramowanie VMS – opracowane nie tylko z myślą o różnorodnych typach instalacji, ale także nieskomplikowane w obsłudze, zapewniające szybki dostęp do najważniejszych danych” – mówi Dagmara Pomirska z Axis Communications. „Oprogramowanie winno być skonstruowane z myślą o najważniejszych potrzebach przedsiębiorstwa: od eksportowania materiału wideo i jego analizy, po obsługę głośników sieciowych, wideomofonów i kontakt z personelem” – dodaje.

Bezpieczeństwo pracowników

Kamery umieszczone w całym zakładzie, mogą wychwycić potencjalne zagrożenia dla osób przebywających na terenie obiektu. Przykładowo kamery termowizyjne są w stanie wykryć niebezpieczne wzrosty temperatury, np. na linii produkcyjnej, a następnie przekazać zebrane dane do zintegrowanego systemu powiadomień audio, dzięki któremu zostanie wyemitowane ostrzeżenie. Zautomatyzowane systemy pozwalają również na stworzenie tzw. niewidzialnych linii, czyli stref, których przekroczenie mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracowników. Połączone systemy audio/wideo są w stanie wykryć obecność osoby przebywającej w strefie zagrożenia, a następnie wysłać odpowiedni komunikat nakazujący opuszczenie obszaru.

Połączenie systemów dozoru wizyjnego z technologiami IP audio może również być pomocne przy weryfikacji tego, czy pracownicy stosują odpowiednie zabezpieczenia podczas przebywania na terenie zakładu, np. prawidłowe noszenie kasków. Kamera jest w stanie wychwycić osobę, która nie stosuje należytych środków ochrony osobistej, a następnie przekazać tę informację do systemu powiadomień audio.

Optymalizacja procesów i wyciąganie wniosków dzięki analityce

Dzięki integracji różnych rozwiązań sieciowych możliwa jest także analiza procesów zachodzących w zakładzie, co pozwala na zwiększenie wydajności operacyjnej firmy oraz zoptymalizowanie prac wykonywanych na terenie zakładu. Umieszczenie kamer w strategicznych miejscach, np. nieopodal linii produkcyjnej, może mieć kluczowe znaczenie w weryfikacji tego, czy cały proces przebiegł zgodnie z określonymi procedurami. Dane pozyskane z monitoringu są na bieżąco, nieprzerwanie analizowane w kamerze. Zastosowane algorytmy są w stanie wychwycić ewentualne błędy czy awarie maszyn. Zebrane informacje są przekazywane do odpowiedniego oprogramowania do zarządzania materiałem wizyjnym, dzięki czemu jego operator, ma możliwość bezpośredniego wglądu do sytuacji i zasygnalizowania wystąpienia problemu.

„Jedną z największych zalet implementacji zintegrowanego systemu dozoru end-to-end jest zdalna kontrola wielu procesów w jednym czasie oraz szybkie reagowanie w momencie wystąpienia zakłóceń – często bez konieczności przerywania działań. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku weryfikacji, na przykład, sprawności urządzeń. Kamery dozoru połączone z aplikacjami analitycznymi i systemami powiadamiania, umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań w celu zażegnania problemu na jego wczesnym etapie. To ważny aspekt pod względem działalności całego zakładu –  może wpłynąć na znaczne oszczędności finansowe poprzez uniknięcie konieczności przeprowadzania kosztownych napraw” – zaznacza Dagmara Pomirska z Axis Communications.

 

pl_PLPolish