Roboty autonomiczne i przemysł po pandemii – tematem wrześniowego ITM_talks

Żywa dyskusja, ciekawe wnioski i przemyślane rekomendacje – tak w kilku słowach można podsumować premierowy odcinek cyklu ITM_talks. Druga edycja spotkania, które odbędzie się 8 września, zapowiada się równie interesująco. Weźmie w nim udział m.in. dobrze znany w Dolinie Krzemowej Adam Drewniany, były wiceprezes Tesla Motors. Podczas jesiennej dyskusji omówione zostaną kwestie dot. robotów autonomicznych oraz sytuacji w przemyśle po pandemii.

Już po wakacjach tj. 8 września 2020 r. w studio TV Grupy MTP gościem specjalnym drugiego odcinka cyklu ITM_talks będzie Adam Drewniany, ekspert, innowator, m.in. były wiceprezes Tesla Motors, dostawca rozwiązań dla firmy Intel, Johnson & Johnson czy Applied Materials.

Pierwsze spotkanie z cyklu ITM_talks spotkało się z dużym zainteresowaniem osób związanych nie tylko z przemysłem i logistyką. Poruszane bowiem kwestie, takie jak cyberbezpieczeństwo i transformacja cyfrowa polskich firm, wzbudzają duże zainteresowanie w różnych branżach. W dyskusji wzięli udział: Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej oraz Członek Zarządu Microsoft Polska, Katarzyna Nosalska, Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Spotkanie poprowadził dr inż. Krzysztof Walas z Politechniki Poznańskiej. Jakie opinie wygłosili eksperci?

Jak Polska radzi sobie z transformacją cyfrową?

Dyskusja rozpoczęła się od nakreślenia sytuacji polskich przedsiębiorstw w kontekście wdrażania rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Katarzyna Nosalska z Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości zauważyła, że w Polsce funkcjonują już firmy, które prezentują światowe standardy w kwestii wdrażania rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0 m.in. w tworzeniu zespołów ds. transformacji cyfrowej, nowych stanowisk, jak np. liderzy czy menedżerowie ds. transformacji cyfrowej.

Mimo to przedstawicielka FPPP określiła obecne tempo cyfryzacji firm jako „umiarkowanie niewystarczające”. Ekspertka dodała także, że adaptacja rodzimych firm do poziomu 4.0 odbywa się poprzez wdrożenia jednostkowe, które wynikają z bieżących potrzeb przedsiębiorstw oraz upatrywania w nowych rozwiązaniach wzrostu produktywności lub zmniejszenia kosztów: – Zauważamy brak podejścia strategicznego do zmiany cyfrowej, przemysłu 4.0, który przecież obejmuje nie tylko produkcję, ale cały łańcuch wartości i jego usieciowienie, o czym często zapominają przedsiębiorcy. Jako Fundacja staramy się promować szerokie i strategiczne podejście do procesu transformacji cyfrowej na naszych stronach i bezpośrednich spotkaniach. Przed nami jednak dużo pracy, szczególnie w kwestii uświadamiania korzyści wynikających z wdrażania nowych technologii – podsumowywała Katarzyna Nosalska.

Michał Jaworski z Microsoft Polska podzielił zdanie prelegentki, mówiąc, że Polska jest na początku transformacji cyfrowej. Jego zdaniem w naszym kraju widać jednak duży potencjał, o który trzeba zadbać. – Polska jest znakomitym miejscem do budowania innowacji. Biorąc pod uwagę popyt, ekosystem firm oraz dużą liczbę informatyków w naszym kraju, możemy myśleć o stworzeniu bardzo dobrego hubu innowacji zarówno dla naszych wewnętrznych celów, jak i eksportu na zewnątrz – tłumaczył przedstawiciel Microsoft. – Rozwój w stronę data centers, które będą rozlokowane na całym świecie, a jednocześnie coraz bliżej ostatecznego użytkownika jest kluczem do dalszego rozwoju.
Jak natomiast przekonać przedsiębiorcę, że inwestycja w przemysł 4.0 jest bezpieczna? Na to pytanie odpowiedział dr hab. Arkadiusz Kawa z Instytutu Logistyki i Magazynowania – Ważne tu jest pokonanie bariery mentalnej, a nie technologicznej. Przecież my na co dzień korzystamy z chmury danych, używając poczty elektronicznej, social mediów i innych narzędzi, tylko nie myślimy o nich w tych kategoriach. Wybierając natomiast operatora chmurowego należy pamiętać przede wszystkim o infrastrukturze – gdzie się znajduje i jak jest postawiona, referencjach i stosowanych zabezpieczeniach.
Reprezentant Instytutu Logistyki i Magazynowania podkreślił, że przy wyborze operatora chmurowego kwestie zaufania i bezpieczeństwa są kluczowe.

Jakie bariery stoją przed polskim przedsiębiorcą?

W dalszej części dyskusji rozmowa skupiła się na przeszkodach, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy, myślący poważnie o transformacji cyfrowej. Jako pierwsza została wymieniona bariera finansowa, a następnie problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do obsługi innowacyjnych rozwiązań. – Dlatego też, oprócz wsparcia w pozyskiwaniu środków finansowych, kierujemy do firm ofertę szkoleniową, aby wykorzystać istniejące zasoby ludzkie, dokonać pewnego recyklingu kadr przemysłowych  – opowiadała Katarzyna Nosalska. – Bardziej dojrzałe firmy zderzają się z problemami technologicznymi, m.in. brakiem interoperacyjności, standaryzacji czy problemami prawnymi.
Katarzyna Nosalska dodała, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości kierując się budową polskiego ekosystemu 4.0, cyberbezpieczeństwo traktuje jako jeden z elementów budowania zaufania i uświadamiania przedsiębiorców co do istoty konieczności prowadzenia audytów, wprowadzania nowych procedur i budowania własnej dojrzałości cyfrowej.
Arkadiusz Kawa nazwał cyberbezpieczeństwo warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju firm i budowania konkurencyjności na rynku i atrakcyjności w oczach klientów docelowych. Konkludując, stwierdził  że czasy na systemy zamknięte są już za nami, a przewagę rynkową zyskuje się poprzez interoperacyjność i standaryzację systemów zarządzania.
W kwestii bezpieczeństwa w świecie cyfrowym wypowiedział się również Michał Jaworski, który radził, aby przeprowadzając transformację cyfrową, zwrócić uwagę na środowisko prawne, kwestie techniczne, kompetencje oraz międzywydziałowe i firmowe zaangażowanie w ten proces. – Rolą dostawcy, takiego jak Microsoft, jest ułatwienie pracy na wszystkich tych poziomach – podsumował Dyrektor Strategii Technologicznej Microsoft Polska.

Cyberbezpieczeństwo słowem klucz

A dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne w rozwoju technologicznym i jak o nie zadbać? Na ten temat wypowiedział się dr hab. Arkadiusz Kawa: – Trudno mówić o integracji i wielopoziomowej współpracy bez odpowiednich zabezpieczeń. Większość firm bazuje obecnie na informacjach, dlatego rolą operatorów chmurowych jest pokazanie, że ich rozwiązania są bezpieczne.
Włączając się do dyskusji, Michał Jaworski uzupełnił: – Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kto zapewni wyższe bezpieczeństwo danych? Wewnętrzne systemy firm i specjaliści od cyberbezpieczeństwa są kosztowne i mało elastyczne. Współpraca z dostawcą chmurowym to natomiast kwestia zaufania i sprawdzania jego standardów, procesów zabezpieczeń, zapisów umowy czy referencji. Każdy przypadek warto rozpatrywać w sposób praktyczny, natomiast warto też pamiętać, że bez usług chmurowych pewnych rzeczy zrobić się nie da. Internet rzeczy czy sztuczna inteligencja opierają się na usługach chmurowych, pewne narzędzia są dostępne wyłącznie w tym środowisku i coraz więcej kluczowych producentów właśnie tam przerzuca swoje usługi.
To jednak nie wszystkie interesujące wypowiedzi, które padły podczas czerwcowego ITM_talks. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o cyberbezpieczeństwie i nowych technologiach zachęcamy do obejrzenia zarejestrowanego materiału wideo z pierwszego spotkania online.
Więcej szczegółów na temat drugiego spotkania z cyklu ITM_talks organizatorzy, zespół targów ITM Industry Europe i Modernlog, zdradzą już wkrótce.

pl_PLPolish