Laserowe spawanie stali niskowęglowej

W pracy przestawiono badania wpływu wybranych parametrów spawania laserowego na własności mechaniczne spoiny. Badano wpływ dwóch parametrów: prędkość posuw oraz moc wiązki. Na badania własności spoiny oraz stref do nich przyległych składały się następujące pomiary: statycznej próby rozciągania i twardości oraz obserwacje mikroskopowe. Przeprowadzone badania wykazały, że spoiny otrzymane przy różnych parametrach spawania charakteryzują się zbliżonymi własnościami mechanicznymi.

Autor:

dr hab. inż. Norbert Radek, prof. uczelni, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Centrum Laserowych Technologii Metali,                           Al. Solidarności 23, 25-414Kielce

2023-2-52 RADEK art.nauk

W tej samej kategorii

pl_PLPolish